Bratislavský samosprávny kraj pred rokom začal s modernizáciou cesty medzi Rohožníkom a Malackami, ktorá počas dvanástich mesiacov dostala jedinečný cementobetónový povrch. Stavba za vyše 9 miliónov eur bude odovzdaná v sľúbenom termíne a pred pár dňami sa začal proces jej kolaudácie. V jej priebehu už cesta môže byť daná do predbežného užívania.

„Cesta medzi Rohožníkom a Malackami bola rekonštrukciou nedotknutá už od sedemdesiatych rokov. Cestu sme pred rokom začali rekonštruovať pre jej neúmerné zaťaženie kamiónmi, ktoré ju práve pre jej zúfalý stav využívali už len v jednom smere. Po rekonštrukcii spojnice Rohožník – Malacky bude táto cesta tou najkvalitnejšou v regióne. Vďaka kvalitnému modernému a unikátnemu povrchu je životnosť tejto cesty aj pri plnom zaťažení a zobojsmernení kamiónovej dopravy viac ako 30 rokov. Cesta je oproti pôvodnej širšia, bezpečnejšia a viaceré nebezpečné zákruty boli vyrovnané. Až 80% z 9 088 814,40 pokryjú eurofondy,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj pre vysoké dopravné zaťaženie na ceste III. triedy medzi Rohožníkom a Malackami pristúpil v septembri 2018 k modernizácii cesty a teda k realizácii cementobetónovej vozovky.  Cementobetónový kryt má oproti asfaltovému povrchu viacero výhod, okrem dlhšej životnosti je to aj zvýšená bezpečnosť jazdy (na vozovke sa nevytvárajú koľaje a je tak bezpečná aj počas dažďa), či nižšie náklady na prevádzku a údržbu vozovky. Pri vstupoch do obcí boli na ceste vybudované aj prvky spomalenia dopravy tzv. „spomaľovacie ostrovčeky“.  Zároveň boli na ceste vybudované núdzové pruhy v oboch smeroch.

Cesta spájajúca Rohožník a Malacky je jedinou regionálnou cestou na Slovensku s cementobetónovým krytom. Kvalitatívne tak prevyšuje úroveň väčšiny ciest I. a II. triedy na Slovensku. Takmer 80% ( 6 937 494,14 € ) investície prefinancuje bratislavská župa cez eurofondy, konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu.

V priebehu leta pristúpil Bratislavský samosprávny kraj aj k rekonštrukcii úsekov cesty priamo v meste Malacky a obci Rohožník. Práce pozostávajúce z odfrézovania poškodených asfalto-betónových vrstiev vozovky, stabilizácie zemín v podloží, recyklácie za studena na mieste a realizácie nových asfalto-betónových vrstiev vozovky prebiehajú v polovičnom profile pri čiastočnej uzávierke dopravy. Skorší začiatok tejto stavby nebol možný z dôvodu použitia prístupových komunikácii na stavenisko prebiehajúcej stavby rekonštrukcie.

„Projekt modernizácie cesty medzi Rohožníkom a Malackami úspešne vstupuje do záverečnej fázy realizácie. Napriek náročnosti použitej technológie cementobetónového krytu, osobitným geologickým podmienkam a tomu, že celá cesta vedie vojenským obvodom, bude odovzdaná načas v zmluvne dohodnutom termíne, teda 3. septembra. Kolaudácia cesty sa už začala a veríme v jej bezproblémový priebeh,“ uzavrel bratislavský župan Juraj Droba.

V investičnom pláne Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2019 – 2021 je plánovaná revitalizácia momentálnej obchádzkovej trasy Rohožník – Kuchyňa – Pernek – Malacky.

Vzhľadom na náročný administratívny proces kolaudácie bude úsek cesty III/1113 Malacky – Rohožník sprístupnený verejnosti do konca roka.


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota