Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Zdroj foto: Petrzalcan.sk

→ Prečo sú stromy pri cestách, keď častokrát spôsobujú tragické dopravné nehody? Jozef (Šajdíkove Humence)                            

Stromy pri cestách majú svoj pôvod z minulosti. Stromoradia a aleje sa vysádzali predovšetkým počas panovania Márie Terézie, avšak tiež predtým. Využívali sa ako ochrana pred slnečným žiarením, ako orientačný prvok, ale tiež ako zdroj obživy a estetický prvok krajiny. Sadili sa najmä pri cestách vedúcich ponad strmé zrázy, rokliny alebo potoky, aby zabraňovali chodcom alebo povozom padnúť nadol. Boli teda akýmsi bezpečnostným prvkom. V súčasnej dobe už neplatí ani jedna z takýchto funkcií. Na úkor toho majú aj v dnešnej dobe svoje opodstatnenie. Účinkujú ako prirodzené vetrolamy, do určitej miery bránia vzniku snehových jazykov. Zmierňujú prašnosť z polí, ale taktiež potláčajú jednotvárnosť cesty a teda vplývajú na zvýšenú pozornosť šoféra. Bohužiaľ každým rokom pripravia o život desiatky šoférov a spolujazdcov. Po smrteľných nehodách sa vždy rozpúta debata o výrube nepotrebných stromov. V našej krajine sa to postupne odohráva. Staré stromy sa vyrúbu a už nenahradia. Napríklad v susednej Českej republike majú občianske združenie, ktoré sa usiluje o obnovenie takýchto alejí a celkom úspešne.

Stromy pri cestách by mohli nahradiť drevené alebo kovové vetrolamy, bezpečnejšie by takisto bolo namiesto stromov vysádzať kríky. Živý plot či kríková tuja majú napríklad veľmi úzky peň a to je pozitívne. Každý jeden vysadený strom je ekologickým riešením, lebo dýcha. Avšak takisto by sa malo zvažovať, keď sa bude takáto výsadba realizovať, kde sa stromy vysadia. Lebo blízko cesty strom, ktorý je teraz miniatúrny, bude o približne 10 až 15 rokov nebezpečným keď vozidlo vyjde z cesty.

 

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.