V dňoch 9. a 10. septembra uskutoční v Skalici americká profesorka Joan C. Arvedson, Ph.D, CCC/SLP na Slovensku vôbec prvý (podľa dostupných údajov) medzinárodný kurz špeciálneho vyšetrenia prehĺtania u detí, takzvaného VFFS, ktoré realizuje rádiológ spolu s klinickým logopédom.

Odborníčka z Detskej nemocnice v meste Milwaukee, amerického štátu Wisconsin, profesorka Joan C. Arvedson špecialistov pripravuje nielen v USA ale aj v Kanade, Európe, Ázii i v Južnej Amerike.  

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica patrí medzi ojedinelé zdravotnícke zariadenia využívajúce videofluoroskopické vyšetrenie ako terapiu založenú na dôkazoch. Komplexný systém starostlivosti pri poruchách prehĺtania rozvíja v spolupráci s rádiologickým a neurologickým oddelením nemocnice od roku 2005 klinická logopedička PaedDr. Barbora Bunová, PhD., ktorá kurz s americkou odborníčkou iniciovala. Organizátorom kurzu je Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP) v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Pri videofluoroskopickom vyšetrení dieťa sedí v kočíku, vozíku či vajíčku a podáva sa mu tekutina, mlieko, kaša alebo tuhá konzistencia doma zaužívaným spôsobom. Kontrastná látka v prijímanej potrave pomáha identifikovať narušený mechanizmus príjmu potravy, respektíve prehĺtania.

Kurz s americkou odborníčkou v Skalici je určený pre klinických logopédov a aj lekárov, ktorí sa podieľajú na vyšetrení porúch prehĺtania videofluoroskopickou metódou: rádiológov, pediatrov, otorinolaryngológov, detských neurológov či detských gastroenterológov.

Poruchy prehĺtania sa u detí môžu prejaviť napríklad kašľom počas kŕmenia, nespokojnosťou, dýchavičnosťou, ale aj odmietaním jedla, napínaním a dávením. Porucha prehĺtania môže ohroziť zdravie dieťaťa, jej neliečenie a nesprávne diagnostikovanie môže spôsobiť dehydratáciu, podvýživu a zatekanie potravy či tekutín do pľúc. To má za následok časté zápaly pľúc a dokonca hrozí zadusenie. Problém s prehĺtaním sa pritom týka širokého spektra diagnóz a je problémom v každom veku, nielen u detí a dojčiat.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention) udáva, že problémy s prehĺtaním má 0,9 percenta z celkovej populácie detí vo veku tri až 17 rokov. Pri deťoch s vývinovými poruchami sa to odhaduje (podľa závažnosti porúch) na 30 až 80 percent.

Martina Plášková, Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica


.
Toto je čítané

Skalická mestská polícia má vlastnú webstránku, chce spropagovať svoju prácu

Mestská polícia v Skalici má vlastnú internetovú stránku. Web má priniesť informácie…

20 rokov