Mesto Senica revitalizovalo vnútrobloky na ulici Samuela Jurkoviča, ktoré boli postavené začiatkom 80. rokov 20. storočia, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s dôrazom na životné prostredie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Senica Viera Barošková.

Hlavným cieľom projektu bola komplexná revitalizácia najstaršieho vnútrobloku sídliska Sotina s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Celkovo sa obnovilo 10.256,85 metrov štvorcových plochy. “V rámci revitalizácie vnútroblokov nebol z kompozičného hľadiska vyrúbaný ani jeden strom. Nové a obnovené chodníky, navrhnuté detské ihriská, obnovené športoviská a nový mestský mobiliár v plnej miere rešpektujú existujúce stromy bez potreby zásahu do koreňového systému alebo koruny stromov,” uviedla Barošková.

V rámci projektových aktivít sa okrem iného obnovilo a zrekonštruovalo 1.994,16 m2 asfaltových chodníkov a 1033,77 m2 chodníkov zo zámkovej dlažby, bola vybudovaná celková nová plocha detských ihrísk o rozlohe 1061,38 m2 a obnovená plocha športovísk o rozlohe 910,52 m2. “Po ôsmich mesiacoch práce je dielo úspešne dokončené. Podarilo sa nám vytvoriť moderný, atraktívny a bezpečný priestor, ktorý navyše rešpektuje aj životné prostredie,“ informoval pri odovzdaní diela zástupca zhotoviteľskej firmy Jaroslav Hílek.

Celkové náklady na projekt predstavovali 688.957,37 eura, z toho nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR bol vo výške 654.509,49 eura. Spolufinancovanie mesta bolo vo výške 34.447,88 eura. “Projekt revitalizácie vnútroblokov je v našom meste doteraz ojedinelý vo finančnom vyjadrení, stavebným rozsahom i svojím zameraním. Som rád, že projekt začínajúci v predchádzajúcom volebnom období sa podarilo úspešne zvládnuť a hotové stavebné dielo slúži nielen obyvateľom vnútroblokov, ale aj ďalším obyvateľom Senice,” doplnil primátor Martin Džačovský.


.
Toto je čítané

Prezidentka so svojím tímom vysadila na Záhorí 6000 stromov

Prezidentský les sa počas soboty (20.4.) rozrástol o ďalších vyše 6000 stromov.…

BM: Ustekana sobota