Chvíua po Záhorácky: Pejo Vidlár dnes o učitelovi.

Učitel

Učitel je guru, z rodu majstrú,
víc pochvaly, méňej flastrú.
Víc súvisloscí, méňej dát,
poď sa učit, poď sa hrát.

Napovidat jak a proč,
nezasednút jak tá kvoč.
Vzbudzit zájem, tvoreňí
žák aktívňí je stvoreňí.

Dávat príklad ze života,
že v osnovách neňi kvóta?
Každé info s porozumem,
zamyslet sa nad čím dumem.

Je to radosť, je to smích,
dobré víno z dobrých vích.
Futúrum a isto dňí,
tak čovjeku sa klidňe sňí.

dedo Pejo

Emeritňí Doc. Ing. Štefan Vidlár, CSc. alias dedo Pejo, rodák z Holíča ze severňího Záhorá (67, 176, 120, 591 – vjěk, výška, váha, dúchodek v euro), odejdúc na penziju z Prešporku žit na Záhorí tentokrát s ozajstnýma zvírencama, aby mu čekáňí na pravdu Boží lachší ubíhalo, insitňe píše a veršuje vážňe aj ze srandú s chybama v zmuchlanej Záhoráčťině a ňekedy aj po slovensky. Politická satira mu neňi cuzí. (Sem tam pridá aj fotku.) Velice nekriticky a neskromňe túží po tituli: Záhorácký Hvjezdoslaf, prípadňe: Homér ze Záhorá. Jak Jarek Nohavica by prijal aj ňejakú Puškinovu cenu od Vovu Puťina.


.

INAT Rezanie laserom