Začiatkom septembra sa uskutočnil v Skalici dvojdňový medzinárodný kurz špeciálneho vyšetrenia prehĺtania u detí, takzvaného VFFS, ktoré realizuje rádiológ spolu s klinickým logopédom. Americká odborníčka na poruchy prehĺtania a kŕmenie detí a dojčiat Joan C. Arvedson, Ph.D, CCC/SLP pripravovala počas dvoch dní odborníkov zo Slovenska a Čiech na realizáciu VFFS vyšetrení v praxi.

Americká odborníčka na poruchy prehĺtania a kŕmenie detí a dojčiat Joan C. Arvedson, Ph.D, CCC/SLP pripravovala počas dvoch dní odborníkov zo Slovenska a Čiech na realizáciu VFFS vyšetrení v praxi.
PaedDr. Barbora Bunová, PhD., klinická logopedička, Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica; viceprezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov; vedecká sekretárka Spolku lekárov Záhoria

Kurz rozvinul teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri špeciálnom vyšetrení porúch prehĺtania. Klinickí logopédovia a detskí špecialisti pre ušno-nosovo-krčný aparát a tráviaci trakt zo Slovenska a Čiech počas kurzu prešli intenzívnym tréningom. Analyzovali nálezy vyšetrení, učili sa identifikovať narušenú fázu prehĺtania a hodnotili celkový zdravotný stav dieťaťa. Posudzovali ich výživu vrátane dýchania, trávenia a neurologických problémov. Kým prvý deň sa lekári venovali najmä teoretickej príprave a zvládnutiu anatómie a fyziológie procesu prijímania potravy a tekutín, v druhom dni lekári pristúpili k analýze výsledkov vyšetrení, výberu vhodných terapeutických postupov a návrhu kompenzačných manévrov (poloha pri kŕmení, najvhodnejšie konzistencie a objemy jedla, výber pomôcok pri kŕmení).

Lektorka kurzu, profesorka J. C. Arvedson je programovou koordinátorkou oddelenia porúch kŕmenia a prehĺtania v Detskej nemocnici vo Wisconsine v meste Milwaukee. Workshopy a semináre týkajúce sa problematického prehĺtania realizuje v USA, Kanade, Európe, Ázii a Južnej Amerike. V liečbe uprednostňuje pohľad na dieťa ako na celok, pričom za kľúčovú pre úspech liečby považuje spoluprácu medzi odborníkmi a opatrovateľmi dieťaťa.

Koordinátorka vzdelávacej aktivity, klinická logopedička PaeDr. B. Bunová, PhD. poskytuje pacientom neurologického oddelenia skalickej nemocnice logopedickú intervenciu v oblasti porúch prehĺtania a reči od roku 2005. Komplexný systém starostlivosti praktizuje v spolupráci s rádiologickým a neurologickým oddelením FNsP Skalica nielen pre neurologických pacientov s problematickým prehĺtaním. Od roku 2011 vykonáva špeciálne vyšetrenie aj pre deti nielen s rizikovým vývinom. V rámci Slovenska ide zatiaľ o jediné pracovisko, kde sa VFSS vyšetrenie ako terapia založená na dôkazoch vykonáva. „Je nesmierne dôležité, aby sa tieto vyšetrenia vykonávali systematicky a čo najpresnejšie boli interpretované, aby bolo možné vytvárať čo najúčinnejšie terapeutické postupy v liečbe porúch prehĺtania a kŕmenia u detí a dojčiat“, zdôraznila B. Bunová pri iniciovaní podujatia.

Problematické prehĺtanie sa u detí môže prejaviť napr. kašľom počas kŕmenia, nespokojnosťou, dýchavičnosťou, ale aj odmietaním jedla, napínaním a dávaním. Problém s prehĺtaním môže vážne ohroziť zdravie dieťaťa. Neliečenie a nesprávne diagnostikovanie poruchy môže viesť k dehydratácii, podvýžive a zatekaniu potravy a tekutín do pľúc. Následkom sú časté zápaly pľúc, hrozí zadusenie dieťaťa. Následky pre dieťa môžu byť vo všetkých prípadoch fatálne.

Výskyt porúch prehĺtania sa začína u predčasne narodených detí, u ktorých sa nevyvinula schopnosť prijímať potravu ústne (napr. deti narodené pred 34. týždňom tehotenstva) alebo v dôsledku poškodenia mozgu. Príjem potravy u detí môže byť narušený priamym poškodením niektorej fázy prehĺtania ale aj po operácii srdca, pľúc, po operáciách v oblasti ústnej dutiny, hltana, hrtana a krčnej chrbtice. Problémy s prehĺtaním často súvisia s mozgovou obrnou, mozgovými nádormi, narušenou funkciou obličiek, rázštepom podnebia alebo s výskytom Downovho a iných syndrómov (napríklad Pierre-Robinov syndróm, Chiariho syndróm a pod.). Veľkú skupinu detí s poruchami príjmu potravy tvoria deti s autistickým spektrom.

Odborník na liečbu porúch prehĺtania poskytuje terapiu nielen pri organickom poškodení prehĺtania. Lieči aj deti s poruchami príjmu potravy, u ktorých nebola zaznamenaná žiadna organická príčina. Najmä ak deti odmietajú tuhú konzistenciu, nevedia žuť alebo neprijímajú hrčkovitú konzistenciu.

Martina Plášková, Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica


ZeZahora banner med