V tomto roku sa dožil významného životného jubilea 70 rokov maliar Jaroslav Salay z Holíča. Pri tejto príležitosti mu Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici pripravilo výstavu obrazov s názvom Výber z tvorby, na ktorej sa prezentuje dielami vytvorenými v rokoch 1993 – 2019.

Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutočnila 6. septembra 2019 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. O výtvarnom talente vystavujúceho autora, jeho vzťahu a láske k maľovaniu, dosiahnutých úspechoch a o samotnej výstave účastníkom vernisáže porozprával kurátor výstavy PhDr. Štefan Zajíček. V kultúrnom programe sa hrou na gitaru predstavil Richard Čederle a básnik Pavol Stanislav Pius, ktorý zarecitoval vlastnú báseň K obrazom z básnickej zbierky Návraty.

Jaroslav Salay je predovšetkým krajinár, okrem maľby sa venuje aj kresbe ceruzkou. Počas svojej dlhoročnej výtvarnej činnosti sa zúčastnil mnohých kolektívnych i samostatných výstav. Tá súčasná je jeho 36. autorskou výstavou a prezentuje sa na nej 59 výtvarnými dielami. Bohatá výtvarná činnosť Jaroslava Salaya je zdokumentovaná v hodnotnom katalógu, výťažok z predaja ktorého autor venuje na charitatívne účely. Výstava Jaroslav Salay – Výber z tvorby je sprístupnená verejnosti v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici do 30. 9. 2019 a pozrieť si ju môžete v pracovných dňoch od 7,30 do 15,30 hodiny.

Záhorské osvetové stredisko ďakuje Jaroslavovi Salayovi za možnosť vystaviť jeho diela v Senici a do ďalších rokov mu želá veľa zdravia, tvorivých síl, radosti a potešenia z ďalšej tvorby.

Jaroslava Slezáková
Záhorské osvetové stredisko Senica


.

Je ok, ak nie si ok BSK