Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vysúťažila rekonštrukcia cesty Radošovce – Mokrý Háj v úseku kilometrov 12,480 až 14,900 na vyššiu sumu, ako predpokladala. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

foto: Google Maps

Do súťaže sa elektronickou formou zapojilo desať uchádzačov a všetci splnili podmienky súťaže. Rozhodujúcim kritériom hodnotenia bola ponúkaná cena. Celková hodnota obstarávania bez DPH bola predpokladaná na 212.724,02 eura.

Všetci uchádzači ponúkli vyššiu sumu, ako bola predpokladaná. Ponuky uchádzačov sa pohybovali od najnižšej ponuky 269.679,44 eura s DPH, ktorú ponúkol víťaz verejnej obchodnej súťaže firma Doprastav, až po sumu 387.549,14, ktorú ponúkla spoločnosť PORR.

Víťazná firma bude mať dvoch subdodávateľov, keď Sat Slovensko zabezpečí víťaznej firme dopravné značenie a spoločnosť Santech rezanie asfaltového krytu a zálievky.

“Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a geodetické zameranie,” uvádza sa v popise zákazky.

Podľa zverejnených podkladov odovzdá obstarávateľ stavenisko úspešnému uchádzačovi do dvoch týždňov od účinnosti zmluvy. Rekonštrukciu má víťazná firma ukončiť najneskôr 45 dní po prevzatí staveniska.


.

Lapková patrola