ŽSR prosia o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

Foto: Adam Húšek

Výluka v úseku Senica – Šajdíkove Humence 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 1. a 2. októbra 2019, v čase od 8.00 h do 13.40 h, realizovať výlukové práce v úseku Senica – Šajdíkove Humence. 

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje z dôvodu odstránenia chýb zistených meracím vlakom. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. 

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. 

 

Výluka v úseku Šajdíkove Humence – Šaštín-Stráže 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 3. a 4. októbra 2019, v čase od 7.50 h do 13.35 h, realizovať výlukové práce v úseku Šajdíkove Humence – Šaštín-Stráže. 

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje z dôvodu odstránenia chýb zistených meracím vlakom a zváranie koľajníc do bezstykovej koľaje. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. 

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. 

 


.
Toto je čítané

Vedúca sestra vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice AGEL Skalica Katarína Filípková získala ocenenie

Aj tento rok si pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek…

BM Salon EV