Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na zasadnutí vo štvrtok (26. 9.) schválili nákup pozemkov v celkovej sume 458.330 eur. Dva pozemky s rozlohou 5656 štvorcových metrov sa nachádzajú v susedstve mestskej polikliniky. Patria spoločnosti OMS a poslanci schválili maximálnu predajnú cenu 30 eur za štvorcový meter, čo predstavuje sumu za pozemok v celkovej výške 169.680 eur.

Primátor Senice Martin Džačovský

“Odkúpením pozemkov vznikne ucelené územie vo vlastníctve mesta vo výmere približne 30.000 štvorcových metrov, čo je nezanedbateľná výmera. Pozemky sú strategické aj z toho dôvodu, že sa nachádzajú v lokalite, v ktorej sa predpokladá rozvoj mesta do budúcnosti. Navrhovaná jednotková kúpna cena nepresahuje cenu v zmysle znaleckého posudku, ktorý bol stanovený vo výške 32,37 eura za štvorcový meter,” uviedol pre TASR primátor mesta Senica Martin Džačovský.

Druhý pozemok by v budúcnosti mal slúžiť na výstavbu nájomných bytov. “Uvedený pozemok vzhľadom na svoje rozmery postačuje na prípadnú ďalšiu výstavbu nájomných bytových domov a jeho odkúpením si mesto vytvorí rezervu na tento účel,” informoval primátor.

Voči kúpe pozemku na ďalšiu bytovú výstavbu mali niektorí poslanci výhrady. “S pozemkami pri poliklinike nemám zásadný problém, získať ucelený pozemok má pre mesto viacero výhod. Pri druhom pozemku je dosť vysoká cena, keďže ide o ornú pôdu. Problém vidím v tom, že sa nám jeden z majiteľov pozemku neozval. Padla na zastupiteľstve aj poznámka, že mesto chce kupovať pozemky pre nové byty a nestaráme sa o staré majetky, ktoré mesto má. Navyše je tendencia bývať v rodinných domoch a je otázne, či mesto bude tieto bytové domy potrebovať,” uviedol pre TASR poslanec Roman Sova.

Cena za štvorcový meter nemá presiahnuť sumu 25 eur. Pri celkovej výmere pozemku 11.546 metrov štvorcových by malo ísť spolu o 288.650 eur. Vlastníkmi pozemku sú tri súkromné osoby, z ktorých dve už s predajom súhlasili.


.

INAT Rezanie laserom