Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 15. a 16. októbra 2019, v čase od 8:40 do 13:20, realizovať výlukové práce v úseku Kúty – Gbely.

Foto: Adam Húšek

V rámci tejto výluky sa na žiadosť Mesta Gbely z dôvodu budovania cyklotrasy zrealizuje komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v km 56,406 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1782. Práce budú pozostávať z výmeny podvalov, výmeny upevňovadiel, smerovej a výškovej úpravy koľaje a asfaltovania. Dôvodom realizácie prác je zhoršenie celkového stavu priecestia a príprava na cyklochodník.

Mesto Gbely zabezpečí v čase realizácie prác úplnú uzávierku účelovej komunikácie v mieste realizácie prác a zabezpečí dopravné značenie. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.


.

BM: Ustekana sobota