Mesto Holíč odovzdalo v októbri do užívania zrekonštruované priestory Materskej školy (MŠ) Lúčky. Informoval o tom oficiálny webový portál mesta.

foto: holic.sk

Nenávratný finančný príspevok (NFP) získalo mesto z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR. Rekonštrukcia, ktorá trvala tri mesiace, sa uskutočnila v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

foto: holic.sk

Mesto na tento projekt získalo NFP v celkovej výške 1.047.048,93 eura, čo predstavuje 95 percent nákladov. Pôvodný projekt počítal s celkovými nákladmi 1.102.156,77 eura, z čoho sa mesto malo na zabezpečovaní financovania podieľať sumou 55.107,84 eura, čo predstavovalo päť percent celkových nákladov. “Práce zrealizovala ako víťaz verejného obstarávania spoločnosť PMG STAV Žilina.

Rekonštrukcia si vyžiadala náklady v celkovom objeme 1.367.146 eur,” spresnilo výšku nákladov mesto.


.

BM: Ustekana sobota