Pozývame piatakov, ôsmakov, deviatakov a ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať  21.11. od  8:30 do 12:30 v priestoroch školy Gymnázia 1. mája v Malackách.

Ilustračné foto: gymal.edupage.org

Pre všetkých záujemcov sme pripravili podrobné informácie o možnostiach štúdia, otváraných študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania, vrátane informácií o priebehu prijímacej skúšky a jej vplyve na výsledok prijímacieho konania. Súčasne Vám poskytneme informácie o benefitoch a živote v škole V odborných učebniach na Vás čakajú praktické ukážky.

Využite možnosť osobnej komunikácie s učiteľmi, žiakmi a vedením školy, otestovať sa z matematiky a slovenského jazyka a popýtať sa na všetko, čo Vás v súvislosti so štúdiom na našej škole zaujíma.

Veríme, že sa s nami zabavíte, poučíte a najmä získate cenné informácie, ktoré Vám určite pomôžu pri výbere strednej školy.

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.
Na Vašu návštevu sa tešia žiaci a zamestnanci gymnázia.


.

BM: Festival Záhrad