Mramorový erb bol dnes zo senického námestia premiestnený pred Dom kultúry Senica. Po výmene šmykľavej dlažby pred kostolom, odstránení nefunkčnej obrazovky, nainštalovaní vodnej hmly počas letných dní, je to ďalšia z úprav, ktoré sa tento rok na Námestí oslobodenia udiali. A nebude posledná.

Erb o rozmere 4,5×3,7 m bol na námestí umiestnený niekoľko centimetrov nad úrovňou dlažby a spôsobil nejeden pád, keď ľudia o neho zakopli, či sa na hladkom mramorovom povrchu šmykli.  Zároveň ide o symbol mesta a stúpanie po ňom sa dá považovať za znevažovanie takéhoto symbolu, ktorý treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. To boli dôvody, ktoré viedli samosprávu k premiestneniu erbu. Po rokovaniach s architektom námestia a zvažovaní viacerých lokalít, kde by mohol erb zdobiť naše mesto, bolo vybrané finálne umiestnenie.

Erb so sv. Martinom bol premiestnený do zeleného polkruhu pri  Dome kultúry Senica.  Na tomto mieste bol vybudovaný vyvýšený zošikmený podstavec.  Pod štyri mramorové časti, z ktorých sa erb skladá, boli na betónový povrch podstavca uložené gumené pásy ako podložka. Premiestnením erbu sa však úpravy nekončia. Potrebné je ešte upraviť okolie, zrealizovať výsadbu a v pláne je aj nasvietenie erbu. Takto umiestnený znak mesta neunikne pohľadu žiadneho návštevníka.

Na pôvodné miesto, kde bol erb umiestnený, bola doložená dlažba. V budúcom roku má však samospráva v pláne urobiť na námestí ďalšie úpravy, a to najmä rozšíriť zeleň. Zeleň by tu mala pribudnúť prostredníctvom vyvýšených záhonov. Tie by mohli dotvoriť nielen miesto po prenesenom erbe, ale nahradiť by mali aj nepekné oceľové zábrany, ktoré sa používajú počas podujatí na zvýšenie bezpečnosti popri ceste.  Vyvýšené záhony s výsadbou budú kombinované so zábradlím a budú lemovať cestu od kostola až po hlavnú križovatku.


.
Toto je čítané

Bratislavský kraj rekonštruuje cesty v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozbehla dnes, v pondelok 17.6.2024 revitalizáciu…

BM Záhada Vedy