Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

→ Aký je vplyv ošípaných na životné prostredie? Vytvárame si v tomto kontexte ilúzie alebo realita je úplne niekde inde? Jaroslav (Hradište pod Vrátnom)          

 

Vplyv ošípaných na životné prostredie môže mať negatívny aj pozitívny rozmer.

Negatívny rozmer: Narastajúca populácia ošípaných nie iba na Slovensku, ale tiež vo svete, je jedným z najvážnejších generátorov emisií skleníkových plynov. Množstvo bravčového mäsa je určené na výrobu šunky. Chov ošípaných tiež spotrebováva veľké objemy vody, nie je sa preto čudovať, že niekoľko štátov pravidelne stojí pred veľkými suchami. Na chov jednej ošípanej je dennodenne potrebných približne 15 litrov vody. Naviac dusičnany z odpadov prasiat zapríčiňujú kontaminovanie podzemných vôd. Veľkosť tohoto odvetvia sťažuje jeho regulovanie, taktiež pravidelne čelí viacerým škandálom a problémami s kontrolou a kvalitou produktov.

Pozitívny rozmer: Ošípané kŕmené prírodnou potravou prijímajú viacej omega 3 nenasýtených mastných kyselín, vďaka čomu je na tieto zdravé látky bohatšie tiež ich mäso. Vo veľkovýkrmni sa ošípané kŕmia hlavne kukuricou, ktorá je bohatá na omega 6 nenasýtené mastné kyseliny. Koncentráciu týchto látok možno nájsť tiež v ich mäse.

Foto: 123rf.com

Na záver ešte z môjho pohľadu treba podotknúť, že najpraktickejším spôsobom znižovania produkcie skleníkových plynov a amoniaku z ustajnení ošípaných je zamerať sa na dôsledné dodržiavanie technologických postupov, zabezpečenie vybilancovanej kŕmne dávky, čiže jej úpravy (prídavok neškrobových polysacharidov, úprava kŕmnych komponentov alebo nízkoproteínové diéty), ako aj použitie takých technológií ustajnenia, ktoré zmierňujú skleníkové plyny a produkciu amoniaku. Inou alternatívou je použitie aditívnych látok, ktoré sa pridávajú do vody, krmiva či hnojovice, teda úprava ustajňovacieho ovzdušia ionizáciou. Takéto možnosti však v sebe ukrývajú nové finančné investície, ktoré však môžu mať svoju návratnosť formou zlepšením zdravia, úžitkovosti a pohody zvierat.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota