Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní odsúhlasilo návrhy investícií do rozvojových aktivít v okrese Senica.

V rámci investícií poslanci odsúhlasili zámer výstavby telocvične v Strednej odbornej škole v Senici. “Zámer vychádza z potrieb žiakov školy, ktorí nemajú priestor vhodný na športovanie vo forme telocvične. V súčasnosti žiaci využívajú telocvičňu obchodnej akadémie, ktorá je v dôsledku toho kapacitne preťažená,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Poslanci schválili rekonštrukciu sociálnych zariadení v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Senici. Zariadenie sociálnych služieb je s kapacitou 320 klientov najväčším v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Už vo februári pri stretnutí so starostami a primátormi okresu Senica prezentoval predseda TTSK pokračovanie v rekonštrukcii Záhorskej galérie. Na zastupiteľstve poslanci odsúhlasili rekonštrukciu priestorov a úpravu parku, čím sa zväčší výstavná plocha galérie. “Podkrovný priestor a upravená záhrada zároveň vhodne typovo doplní ponuku priestorov galérie pre kultúrne, ale aj spoločenské podujatia. Adaptácia podkrovia zvýši potenciál atraktivity galérie pre verejné a verejnoprospešné subjekty, komerčných partnerov a širokú verejnosť,” informoval podpredseda TTSK Pavol Kalman.

Celkovou rekonštrukciou prejde vykurovací systém v Záhorskej knižnici v Senici vrátane výmeny kotlov a úpravy zadného dvora. “Potrebnosť investície do vykurovania vychádza predovšetkým z absencie priebežnej modernizácie od uvedenia do prevádzky. Táto investícia prinesie úsporu nákladov a spolu s úpravou dvora zatraktívnia a skomfortnia návštevu knižnice,” doplnil Viskupič.

TTSK a mesto Senica sa budú spolupodieľať na príprave a realizácii stavby prepojenia ciest II/500 a III/5117. “Kraj by chcel cestu dokončiť do konca tohto volebného obdobia a odhadované náklady na novú cestu sú približne vo výške dva milióny eur,” informoval predseda TTSK.


.

BM: Ustekana sobota