Obce Malé a Veľké Leváre získali nenávratný finančný príspevok vo výške 395 tisíc eur z Integrovaného regionálneho operačného programu na výstavbu cyklotrasy.

Zdroj: Facebook TTSK

Tá prepojí obec Malé Leváre s Veľkými Levármi cez lokalitu „Jehličky“ a následne spojí Veľké Leváre so železničnou stanicou zmodernizovaným a rozšíreným združeným chodníkom pre peších a cyklistov. Súčasťou cyklotrasy bude aj vybudovanie krytého cyklostojana s kapacitou viac ako 100 bicyklov, ktorý bude umiestnený pri železničnej stanici.

Cieľom je umožniť obyvateľom bezpečne a ekologicky cestovať za prácou, službami či ďalšími spojmi verejnej osobnej dopravy (vlak, autobus).

Aktuálne je vyhlásená súťaž na výber dodávateľa stavebných prác. Začiatok realizácie diela sa očakáva v prvej polovici roka 2020. 


.
Toto je čítané

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici vystavuje sklárka a keramikárka Lucia Langová

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici prezentuje svoju tvorbu sklárka a keramikárka…

BM Záhada Vedy