Rekonštrukcia barokového mostíka v Stupave prechádza do ďalšej fázy. Celkové náklady na rok 2019 predstavujú 726 895 eur a sú hradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Ukončenie rekonštrukcie je plánované na prvý štvrťrok 2020.

Mostík vystavaný v barokovom slohu je súčasťou kaštieľa, kde sídli župný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov ako aj parku z 18. storočia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

„Cieľom rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky je upevnenie tradičného regionálneho genius loci mesta Stupava. Súčasne aj prostredníctvom tohto projektu, jeho výsledku a krásneho prostredia môžeme do regiónu prilákať viac návštevníkov všetkých vekových skupín,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

V prvej fáze rekonštrukcie barokového mostu, ktorý tvorí priame spojenie kaštieľa z ulice, sa demontovali súsošia, kamenné prvky a zábradlie. Zrealizovala sa ich obnova. Následne bolo zrealizované murovanie klenieb mosta a montáž ramenátov. Postupy prác pri obnove mosta boli konzultované s Krajským pamiatkovým úradom, projektantami a so statikmi. K dosiahnutiu čo najpresnejšej autenticity, zvolili projektanti pôvodné technologické spracovanie konštrukcie mosta, tradičné spôsoby výroby a stavebné prvky, pričom do úvahy vzali aj geometrické nezrovnalosti jeho jednotlivých častí.

V súčasnosti sa osadzujú obnovené ozdobné prvky na pôvodné miesta. Ide predovšetkým o reliéfy levov, ktoré budú symbolicky vítať každého návštevníka kaštieľa hneď pri vstupe na most. Ďalej sú to nemenej dôležité a na obnovu náročné reliéfne prvky s erbami zakomponované do zábradlia mosta. Osádzanie obnovených prvkov je realizované bez definitívnej povrchovej úpravy, ktorá sa prvkom dodá až v poslednej fáze prác. Zároveň bude celá plocha mostu zaopatrená konzervačným náterom, ktorý zabezpečí uchovanie jednotlivých prvkov a ich odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia. Po komplexnej reštaurácii telesa mosta ostanú pôvodné mostové klenby a piliere v priekope priznané – teda tehlové a inštalácia kamenných ozdobných prvkov bude zhodná s výzorom mosta v polovici 20. storočia.


.
Toto je čítané

Futbal: Rybčan Henrich Ravas sa vracia z USA do Poľska, bude chytať za Cracoviu Krakov

Slovenský reprezentačný brankár Henrich Ravas, rodák z Rybiek, bude v nadchádzajúcej sezóne opäť…

20 rokov