Viac ako milión eur – takúto sumu potrebujú Malacky na budúci rok, aby dokázali financovať nové povinnosti. Tie vyplývajú zo zákonov, prijatých Národnou radou Slovenskej republiky v poslednom období. Ide najmä o rekreačné poukazy, povinné zvýšenie platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov a pre zamestnancov verejnej správy, zvýšenie minimálnej mzdy či personálne posilnenie školských jedální v súvislosti s obedmi zadarmo.

Primátor mesta Juraj Říha

 

Ďalšie výdavky pre mesto predstavujú náklady na spracovanie odpadov, kde sa od nového roka zvyšuje zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke zo súčasných 8 € za tonu na 13 €. Štát plánuje tento poplatok aj naďalej každoročne zvyšovať. Menej peňazí príde od štátu aj vo forme podielových daní. Dôvodom je novela zákona o dani z príjmov, v dôsledku ktorej sa síce fyzickým osobám mierne znížia dane, ale o ich výšky sa následne odvíjajú platby štátu pre samosprávy.

 

Bremeno viac ako milión eur

„V posledných rokoch sme našli rezervy vo fungovaní mestského úradu a snažili sme sa utlmovať bežné výdavky. Nemalé peniaze prišli do mesta aj cez eurofondy či iné formy dotácií, čo takisto výrazne pomohlo rozvoju mesta. O takéto externé zdroje sa budeme uchádzať aj naďalej. Nové zákonné povinnosti však predstavujú také veľké finančné bremeno, že za súčasných príjmov by nám hrozilo zastavenie života v meste. Na takýto scenár upozorňovali poslancov Národnej rady SR mnohí primátori a starostovia, ktorí poukazovali na riziko zvyšovania miestnych daní. Pre Malacky tieto nové zákonné povinnosti znamenajú mínus milión 400 tisíc eur,“ vysvetľuje primátor Juraj Říha.

 

Nechceme, aby mesto stagnovalo

Mesto preto musí pristúpiť k zvýšeniu niektorých miestnych daní (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) a poplatkov za odvoz komunálneho odpadu v priemere o tretinu.

„Miestne dane a poplatky sme nezvyšovali päť rokov, pričom sme sa každoročne snažili skvalitňovať služby pre Malačanov. Urobili sme maximum, aby sme získali čo najviac peňazí z externých zdrojov a spustili sme rekonštrukcie v mnohých oblastiach – materská škola, základné školy, verejné osvetlenie či miestne komunikácie,“ skonštatoval primátor. Ako ďalej povedal, zvyšovanie daní neteší nikoho, ale v súčasnosti ide o nevyhnutnosť: „Vzhľadom k nárastu našich zákonných povinností musíme hľadať dodatočné financie. Prosím preto všetkých obyvateľov mesta o pochopenie. Určite sa budeme musieť uskromniť v niektorých rozvojových plánoch mesta, avšak nechceme, aby Malacky stagnovali. Aj naďalej budeme investovať a plniť si svoje povinnosti voči obyvateľom.“

Malacky nie sú v tejto situácii jediné. S výpadkami príjmov bojujú všetky samosprávy. Úvahy o zvýšení daní už verejne medializovali obce a mestá po celom Slovensku, z regiónu Záhorie okrem iných aj Holíč, Senica, Skalica, Stupava či Lozorno.

 

Navrhovaný nárast poplatkov za nehnuteľnosti v Malackách – príklady:

  • byt s rozlohou 58 m²: viac o 1,02 € mesačne
  • byt s rozlohou 70 m² a garáž 18 m²: viac o 1,68 € mesačne
  • rodinný dom s rozlohou 118 m²: viac o 2,07 € mesačne
  • rodinný dom s rozlohou 160 m² s podlažím: viac o 2,8 € mesačne
  • chata s rozlohou 34 m²: viac o 4,25 € mesačne

 Ľubica Pilzová, foto: S. Osuský


.

BM: Festival Záhrad