Škrty vo výdavkovej časti vo viacerých oblastiach rozpočtu na rok 2020 avizuje mesto Skalica. Radnica zverejnila návrh hospodárenia pre budúci rok, rozpočet predkladá ako prebytkový. Poslanci mestského zastupiteľstva sa ním budú zaoberať na svojej nachádzajúcej decembrovej schôdzi.

Foto: Facebook Anna Mierna

Výdavky nižšie ako je očakávaná skutočnosť výdavkov za rok 2019 navrhuje radnica okrem iného na služby občanom, kde bolo pre tento rok 1,16 milióna eur a v nasledujúcom roku má byť k dispozícii 0,68 milióna eur. Rovnako tak na dopravu (128.500 a 101.500 eur), ako aj na kultúru a iné spoločenské aktivity (120.043 a 78.310 eur). Nepočíta sa s výdavkami na starostlivosť o kultúrne pamiatky, kým v roku 2018 boli vo výške 73.898 a za rok 2019 sa očakávajú vo výške 21.664 eur.

S vyššími výdavkami ako v tomto roku sa počíta pri administratíve (1,45 milióna a 1,71 milióna eur), bezpečnosti, práve a poriadku (471.000 a 515.000 eur), odpadovom hospodárstve (773.000 a 795.000 eur) či vzdelávaní a mládeži (523.000 a 581.000 eur).

Celkové výdavky v tomto roku radnica predpokladá na úrovni 20,76 miliónov eur, na budúci rok o 1,98 milióna eur menej. Z toho bežné výdavky na tento rok sú očakávané vo výške 15,57 miliónov eur a na rok 2020 sa plánujú o 172.837 eur vyššie. O takmer polovicu plánuje radnica znížiť kapitálové výdavky, v tomto roku ich očakáva vo výške 2,25 milióna, na budúci rok na úrovni 1,13 milióna eur.

V príjmovej oblasti sa za tento rok očakáva suma 20,77 miliónov eur a v roku 2020 vyše 19,2 miliónov eur. Z toho bežné príjmy by mali byť za rok 2019 vo výške 16,29 miliónov eur a v roku 2020 sa očakáva nárast na 16,83 milióna eur. Vyššie príjmy vo výške 1,15 milióna sa očakávajú v kapitálových príjmoch. Príjmy vo finančných operáciách sa v roku 2019 očakávajú vo výške 3,60 milióna, v roku 2020 by mali klesnúť na 1,22 miliónov eur.


ZeZahora 2021 januar Podporujeme