Človek má čas ako sa hovorí na všetko, na čo si ho urobí. Ja vás touto cestou poprosím o nahliadnutie a prečítanie týchto pár riadkov ako to funguje na hodinách chémie, na základnej škole v Kútoch.

Metodický deň „Ako tretiak k chémii prišiel“

Dňa 22. októbra sme v našej škole, v priestoroch chemického laboratória zrealizovali metodický deň s názvom „Ako tretiak k chémii prišiel“. Cieľovou skupinou bol tento krát výber žiakov tretieho ročníka. V pozícii starších žiakov sa predstavili deviataci, ktorí atmosféru takéhoto podujatia poznali z nášho ostatného metodického dňa, organizovaného práve pre nich, vtedajších šiestakov.

Okrem spomínaného generačného posunu, bolo súčasťou nášho dňa inkluzívne vzdelávanie. Prezentácia „voňavého“ stanovišťa „Peťkov zázračný nos“ je výsledkom aktívnej spolupráce žiak – asistent – učiteľ – rodič a ukážkou ako vhodným spôsobom prispôsobiť vzdelávacie prostredie všetkým deťom.

Ďalším prvkom zapojeným do nášho metodického dňa bola prítomnosť študentky PdF v Trnave, Márie Antálkovej, ktorá je v tomto školskom roku v rámci svojej študijnej praxe súčasťou našich vyučovacích hodín chémie. Po absolvovaní náčuvových hodín, si vedie vybrané hodiny chémie sama. Úspešne zapája didaktické metódy, pomôcky i formy vyučovania. Veríme, že získané skúsenosti zúročí vo svojom nasledovnom pedagogickom pôsobení.

Príprava a realizácia metodických dní je náročná na čas a organizačné schopnosti učiteľa. Rovnako dôležitý je nápad a zámer. Tohtoročný metodický deň sme ladili do atmosféry rozprávkových príbehov, záhadných farebných premien a vôní, výbuchov a pokusov kuchynskej chémie, navrhnutých s dôrazom na zážitok, vlastnú skúsenosť a aktívnu komunikáciu žiak – žiak (deviatak « tretiak). Súčasne sme sa však snažili zachovať kontaktnú chémiu bežného života a ľahkosť opätovného prevedenia jednotlivých aktivít, či už v školskom alebo domácom prostredí.

Za zvládnutie jednotlivých praktických úloh, vo fáze príprav i realizácie, zodpovednosť i komunikačnú úroveň ďakujeme a chválime žiakov deviateho ročníka. Za výborné správanie, preukázané zručnosti a šikovnosť rovnako chválime tretiakov. Zároveň sa úprimne tešíme z preukázanej vďaky od malých chemikov, ich nadšenia pre chémiu a pozitívneho hodnotenia metodického dňa.

Nielen pozitívna spätná väzba od žiakov, ale aj záujem a účasť kolegov a riaditeľov okolitých základných škôl, metodičky SŠÚ p. Čárskej a p. Gašparíkovej zo ŠŠI, nás utvrdzuje v správnosti realizovať podobné školské akcie.

Za spoluprácu, pomoc a aktívnu účasť ďakujeme Ľudke Húšťavovej, Peťkovej asistentke, kolegom a vedeniu školy.

Marika Blaškovičová

 

Keď integrácia splní svoj účel

Keď sme pred 10 rokmi s malou dušičkou navštívili pani riaditeľku ZŠ Martu Šimkovú s otázkou, či by Peťko mohol nastúpiť do základnej školy v Kútoch, netušili sme, aké príležitosti sa nám otvoria. V tom čase sa o integrácii toľko nehovorilo a ťažko by ste na Slovensku hľadali integrovaných školákov (nehovorím, že neboli, ale bolo ich žalostne málo). O to viac si ceníme tento odvážny krok a šancu skúsiť vzdelávanie v bežnej škole.

Prístup pedagógov bol úžasný a Peťko si vytvoril ku škole skvelý vzťah. Až tak, že sa mu po deviatich rokoch školskej dochádzky nechcelo zo školy. Keby mohol, chodil by tam aj teraz. Jeho túžba neostala bez povšimnutia a dostal príležitosť navštíviť svoju milovanú školu vrámci metodického dňa “Ako tretiak ku chémii prišiel”. Hoci nie je tretiak, ani deviatak, vzali ho medzi seba a dali mu zodpovednú úlohu na svojom stanovišti. Spolu s asistentkou Ľudkou “čaroval” s mydielkami a vôňami. Bol vo svojom svete. Chémia patrila k jeho obľúbeným predmetom, najmä vďaka pokusom, ktoré ho často fascinovali. Veľká vďaka patrí Ľudke Húšťavovej a pani učiteľke Marike Blaškovičovej, že mu to umožnili opäť na chvíľu zažiť.

Peťko Krátky s asistentkou Ľudkou Húšťavovou

Sme dojatí, pretože aj keď už Peťko nie je žiakom základnej školy, dvere tam má stále otvorené. Myslíme si, že integrácia splnila svoj účel, náš syn má svoje miesto vo svete, v komunite, v ktorej žije, poznajú ho a prijímajú takého aký je. On je za to vďačný a naozaj šťastný. A my s ním.

Daša Krátka

 

Touto cestou sa chcem aj ja zo srdca poďakovať pani riaditeľke Janke Mrázovej a pani zástupkyni Renke Antálkovej za ich prístup a umožnenie zažiť opäť niečo zaujímavé. Pani učiteľke Marike Blaškovičovej ďakujem za obetavosť a nápady, ktorými uľahčuje nahliadnutie života v chémii a nezabúda na svojho bývalého žiaka Peťka.

Ako sa hovorí… “spolu dokážeme veľa“ …a u nás v Kútoch to naozaj funguje!

Ľudmila Húšťavová


.

INAT Rezanie laserom