Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil výberové konanie na hlavného kontrolóra. Poslanci TTSK na svojom stredajšom zasadnutí schválili termín voľby 29. januára 2020, záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. januára.

Voľbu kontrolóra TTSK zverejnil, ako uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič, z dôvodu, že k začiatku februára budúceho roka sa končí funkčné obdobie súčasnej hlavnej kontrolórky Kvetoslavy Tibenskej, ktorá nastúpila na post v roku 2014. Písomná prihláška záujemcov musí obsahovať prehľad doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície, súčasťou musí byť úradne overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.


.

Je ok, ak nie si ok BSK