Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom zasadnutí v stredu (11. 12.) neschválili zmenu všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o daniach z nehnuteľností, v ktorom sa navrhovalo zvýšiť dane a poplatky v rozmedzí od 20 do 143 percent. Za zahlasovali štyria poslanci, dvaja sa pri hlasovaní zdržali a 11 poslancov bolo proti.

Zmenu VZN o daniach z nehnuteľnosti zdôvodnila primátorka mesta Anna Mierna ako nevyhnutnú. “Ak chceme zachovať služby na úrovni, akú od nás požadujú občania, a mesto naďalej rozvíjať, nemáme inú možnosť ako prijímať aj nepopulárne opatrenia. Zároveň nám pribúdajú povinnosti, ktoré musíme financovať nad rámec rozpočtu,” uviedla pri zdôvodnení zvyšovania daní primátorka.

Poslanci poukazovali na to, že VZN bolo zverejnené neskoro, až po rozpočte. “Zvýšenie daní bolo navrhnuté bez akejkoľvek debaty v rozpore s predchádzajúcimi vyhláseniami. Mesto sa rozhodlo, že všetku záťaž, ktorá pripadne z vlády, prenesie na obyvateľov. Niektoré taxy, ktoré sú navrhnuté, sú doslova likvidačné. Hovoríme o pozdvihnutí turistického ruchu v Zlatníckej doline a zdvihneme tam poplatok o 144 percent,“ zdôvodnil svoj nesúhlas s návrhom poslanec Ľudovít Barát.

“Bolo nám povedané, že materiál bol prerokovaný s najvýznamnejšími podnikmi v meste. Postupne som sa dozvedel, že to tak nebolo. Takisto sa nekomunikovalo s ľuďmi, ktorí držia cestovný ruch v Zlatníckej doline,” doplnil poslanec Martin Kojš.

Poslanci poukazovali aj na to, že v rozpočte sú rezervy, ktoré by sa mali využiť. “Nárast podielových daní medzi rokmi 2018 a 2019 bol 700.000 eur, čo by malo pokryť nárast, o ktorom hovorila primátorka mesta. Po bývalom primátorovi zostal prebytok v rozpočte 400.000 eur, v rezervnom fonde 230.000 eur, čo dáva viac ako milión eur v tohtoročnom rozpočte navyše a zrazu v ňom nie sú,“ uviedol poslanec Vladislav Horňák.

V navrhovanom rozpočte, ktorý poslanci neschválili, sa so zvýšenými daňami nepočítalo. “V prípade, ak by sa prijalo VZN, spravili by sme rozpočtové opatrenie a zapojili by sme túto časť príjmov, lebo máme položky v investičnom pláne, ktoré nemáme ničím kryté,” doplnila Mierna.


.

Osobnosti kraja BSK