Mesto Malacky uspelo so žiadosťou o dotáciu vo výške 127-tisíc € na rozšírenie Materskej školy na Záhoráckej ulici. K tejto sume pribudne 50-tisíc € z mestského rozpočtu na rekonštrukciu átria, čo bola nevyhnutná podmienka realizácie projektu.

Foto: Stanislav Osuský

Vďaka tomu sa škôlka rozšíri o jednu triedu pre 20 detí. Nové priestory vzniknú na prízemí, na mieste súčasných starých šatní základnej školy. Namiesto nich budú mať žiaci ZŠ k dispozícii skrinky priamo pri svojich triedach. Súčasťou rozšírenej škôlky bude nová chodba, šatňa, hygienické zázemie, kabinet, herňa a samostatná spálňa.

Okamžite po schválení dotácie mesto začalo prípravu verejného obstarávania. Nová trieda by mala byť hotová na jar, aby sa pomohlo ďalším rodinám v našom meste.

-lp-/-jr-


.
Toto je čítané

BVS odporúča napúšťať bazény pomaly a prednostne v noci

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) odporúča odberateľom napúšťať bazény pomaly, mimo odberovej špičky…

20 rokov