V budove Sokolovne, v ktorej má vzniknúť nové mestské múzeum v Senici, pokračuje rekonštrukcia. Mesto na ňu získalo finančné prostriedky v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA SK-CZ v projekte pod názvom Česká cesta. TASR informovala hovorkyňa mesta Viera Barošková.

Foto: Senica.sk

Rekonštrukčné práce sa uskutočňujú v exteriéri aj interiéri budovy, aby v júni 2020 mohlo byť múzeum otvorené. “Na streche bola kompletne vymenená strešná krytina a latovanie, čiastočne vymenené a spevnené museli byť niektoré trámy. Z fasády boli odstránené všetky brizolitové omietky. Ponechané boli len tie, pod ktorými je dochované terakotové zdobenie. Toto bude neskôr predmetom reštaurátorskej obnovy,” uviedla projektová manažérka Ľubica Kadlec Melišová.

Odstránením vonkajšej omietky sa posunul architektonicko–historický výskum budovy. “Pôvodné veľkosti okien či dverí sa snažíme z väčšej časti dostať do pôvodného stavu. V suteréne sa ukazuje pod odstránenou omietkou pôvodné rozloženie miestností aj ich účel, napríklad pôvodné umiestnenie kuchyne,” informovala Melišová.

Foto: Senica.sk

Najkomplikovanejšou je rekonštrukcia vežičky, pre ktorú nie je doteraz uzatvorená kompletne strecha. Čakalo sa na odstránenie brizolitu, následné posúdenie stavu muriva, po ňom návrh obnovy od reštaurátora a na schválenie pamiatkovým úradom. “Na základe toho sa rozhodlo, že režné murivo bude obložené rezanou historickou tehlou. Aby farba aj štruktúra zodpovedala pôvodnému, bude tehla zadovážená z miestnych zdrojov približne 120 rokov stará,” doplnila Melišová.

Foto: Senica.sk

V interiéri boli vybúrané všetky priečky a okenné i dverové otvory do pôvodnej dispozície. Odstránené boli staré podlahy, nielen linoleá, ale aj samotné betóny. V spodnej časti budovy boli podľa potreby odstránené aj vnútorné omietky. Vytvorené boli hrobové miesta, v ktorých budú prezentované náleziská z archeologického výskumu na Párovciach z obdobia únětickej kultúry.

Projekt Česká cesta bol podaný spoločne s mestom Klobouky u Brna. Celkové výdavky projektu sú 1.531.065,49 eura. Senica získala 1.069.594,49 eura, z toho spolufinancovanie mesta je vo výške 53.479,74 eura.


.
Toto je čítané

Záhoráci majú naozaj na viac, vraví Rudolf Draškovič. O posilách aj o novej hale

Hádzanári spojeného tímu Stupavy a Malaciek Záhoráci majú za sebou extraligovú sezónu,…

HAŠŠO 6/2024