Na našej škole sa  pred vianočnými prázdninami dojímavým spôsobom splnilo v triede 8.B jedno vianočné želanie.

Najprv v ten deň žiaci 8.B spoločne so žiakmi 8.A predávali a ponúkali na vianočných školských trhoch punč, párok v rožku, vianočné pečivo a pestrý výber vianočných výrobkov. Za zorganizovanie týchto vianočných trhov patrí veľké poďakovanie triednym pani učiteľkám Darine Vojvodovej a Miroslave Jurigovej.

Po vianočných trhoch žiaci 8. B prekvapili svoju spolužiačku Natálku, ktorej minulý mesiac bohužiaľ zomrel otec, novým bicyklom.Bicykel bol jej veľkým želaním. Splnením jej želania v predvianočnom čase sa jej spolužiaci a ich rodičia stali pre ňu a jej rodinu „vianočnými anjelmi a Ježiškom“ zároveň. Spolužiaci vedeli o želaní Natálky a začali zbierať peniaze najprv medzi sebou, bolo ich však stále málo. Aby sa želanie naozaj stalo skutočnosťou, do jeho ďalšej realizácie vstúpila aj matka jednej zo spolužiačok Natálky Ľudmila Húšťavová, ktorá minulý rok pracovala ako asistentka na našej škole a stále pomáha pri rôznych charitatívnych akciách v škole a aj mimo školy. O snahe spolužiakov splniť sen Natálke sa dozvedela od svojej dcéry Sonky, ktorá ju informovala o tajnej akcii v triede medzi spolužiakmi a o probléme, ktorý sa vyskytol, keď zistili, že majú málo peňazí. Keď videla ich veľkú snahu pomôcť, potešiť a podporiť Natálku, zapojila sa a písomne poprosila ostatných rodičov triedy o peňažnú pomoc. Rodičia tiež ukázali veľké srdce a bez zaváhania svoje deti podporili. Pomohli zaviesť účet vo VUB, kde bolo zasielanie peňazí jednoduchšie a v už priebehu dvoch dní bolo na účte pre Natálku a jej rodinu 280 eur. Bicykel zabezpečil pán Silvester Riška prostredníctvom svojej predajne Lusi Kúty, ktorý je zároveň aj jedným z rodičov v tejto triede. Peniaze, ktoré ostali, spolužiaci odovzdali Natálke v obálke.

Vďaka tomu, že spolužiaci chceli podporiť Natálku a vďaka tomu, že k ich želaniu sa pripojili ich rodičia, jedna rodina uverí, že podpora a empatia nie je len prázdnym slovom. Aj keď majú v srdci smútok, dúfam, že tam vedľa neho vďaka tomuto skutku ostalo miesto aj pre  iskierku nádeje. Tento článok vznikol ako veľké poďakovanie pre žiakov z 8. B triedy a ich rodičov. Všetci želáme Natálke a a jej rodine veľa síl a nádeje.

Vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli akoukoľvek sumou a súcitia s rodinou Natálky…

Ľudmila Húšťavová
Darina Vranová


.
Toto je čítané

Oslobodenie spod fašizmu na Záhorí: Spomienky, ktoré už takmer vybledli

Je tomu už 79 rokov, čo boli mestá a obce na Záhorí…

BM: Ustekana sobota