Mesto Holíč zverejnilo v piatok (20. 12.) výzvu na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky s názvom Recyklačný dvor – realizácia stavebných prác. Vyplýva to zo zverejnených informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Primátor Holíča Zdenko Čambal, Foto: Internet

Predmetom zákazky je najmä vykonanie stavebných prác v areáli zberného dvora mesta, konkrétne hala pre dotrieďovaciu linku. Zákazka bude financovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Sprievodná dokumentácia k zákazke zatiaľ vo vestníku nebola zverejnená, mesto má na zverejnenie podkladov čas do polnoci 23. decembra.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je 790.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk bude cena a predpokladaná dĺžka trvania zákazky je 12 mesiacov. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 10. januára 2020.


.

Osobnosti kraja BSK