Trnavský samosprávny kraj (TTSK) získal dotáciu vo výške 40.000 eur na výstavbu multifunkčného ihriska a na nákup športovej výbavy v Holíči na Strednej odbornej škole. Vyplýva to zo zverejnenej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Ilustračné foto multifunkčného ihriska v Malackách, Foto: Malacky.sk

Financie poskytol Úrad vlády SR z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk, výstavbu detských ihrísk, údržbu ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry a nákup športovej výbavy, zameraných predovšetkým na deti a mládež.

Podľa zverejnenej zmluvy budú tvoriť výdavky na športový povrch, ktorý bude na rozlohe 641 m2, sumu 15.164 eur. Výdavky vo výške 12.936 eur sú v rozpočte projektu plánované na mantinelový systém. Ihrisko počíta aj s osvetlením, ktoré zabezpečia svetlá na šesť metrov vysokých stĺpoch. Náklady na osvetlenie sú plánované vo výške 4700 eur.


.
Toto je čítané

Oslobodenie spod fašizmu na Záhorí: Spomienky, ktoré už takmer vybledli

Je tomu už 79 rokov, čo boli mestá a obce na Záhorí…

BM: Ustekana sobota