Múzeum Michala Tillnera vydalo na konci roka nový zborník, v poradí už dvanásty, zostavený z textov prednášok, ktoré odzneli na pôde múzea a kaštieľa v priebehu roka.

V roku 2019 múzeum neorganizovalo historický seminár, preto sa v zborníku nenachádza úvodná monotematická časť. Obsah je zostavený v prevažnej väčšine z príspevkov, ktoré odzneli s rámci cyklu prednášok Stretnutie s históriou.

Nový zborník Malacky a okolie - obálka

Celkovo zborník obsahuje desať príspevkov od dvanástich autorov. Okrem regionálnych tém je v zborníku publikovaná aj štúdia o slovenskom výskume mayskej civilizácie. Zborník má rozsah 176 strán formátu A5.

Vydanie zborníka i prednášky finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.


.

Záhorácke rádio 2023