V centre Malaciek sa začala výstavba polyfunkčnej budovy Severín, na ktorú nadviaže mestská podzemná garáž a nové pešie námestie. Ide o jeden z najväčších projektov tohto desaťročia v našom meste.

Foto: I. Sochorová

V tejto súvislosti už je čiastočne obmedzené parkovanie na veľkom parkovisku pri hlavnej križovatke. Predpokladá sa, že zhruba o dva mesiace sa parkovisko úplne uzavrie.

Primátor Juraj Říha priznáva, že nastáva náročné obdobie: „Uvedomujeme si, že nás čakajú ťažké, ba dovolím si povedať, krušné tri roky. Projekt mestskej podzemnej garáže a pešieho námestia je jedným z pätice najväčších investícií tohto volebného obdobia. Nebude to jednoduché, pretože výstavba otestuje trpezlivosť nás všetkých. Nastanú aj určité dopravné obmedzenia, ktoré budú síce dočasné, avšak pomerne rozsiahle. Preto prosíme o pochopenie všetkých obyvateľov mesta.“ Kapacita mestskej podzemnej garáže je projektovaná na 60 parkovacích miest.

 Ľubica Pilzová


.

3D filamenty 2023