Dospelým autorom i začínajúcim mladým fotografom je otvorená regionálna súťaž Náhlikova Senica 2020. Záhorské osvetové stredisko a mesto Senica vyhlásili jej 60. ročník s termínom uzávierky 31. januára. Prihlásiť možno čiernobiele a farebné fotografie.

Ilustračné foto

Tohtoročná regionálna súťaž je súčasťou 48. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020. Práce bude hodnotiť odborná porota v kategóriách – dospelí nad 21 rokov, mladí autori od 16 do 21 rokov a autori do 16 rokov. “Do súťaže sa budú prijímať fotografie s najrôznejšími námetmi, vyhotovené akoukoľvek fotografickou technikou, ktoré budú spĺňať predpísané technické podmienky. Nesmú byť však doteraz publikované, alebo hodnotené v predchádzajúcich ročníkoch súťaže,” informoval Tomáš Jurovatý zo záhorského strediska.

Ako ďalej doplnil, hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Fotografie ocenených a odporučených autorov postúpia do krajskej súťažnej výstavy AMFO 2020.

Výstava najlepších prác sa uskutoční v marci 2020 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska. Propozície s prihláškou sú zverejnené na www.osveta-senica.sk.


.

Osobnosti kraja BSK