V celoslovenskom kole šampionátu denne precvičovali slovnú zásobu až 600-krát.

Žiaci triedy 5.A zo Základnej školy so športovým zameraním na Mallého 2 v Skalici sa stali víťazmi celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov. Súťaž odštartovala na slovenských základných a stredných školách v októbri minulého roku, a po okresných a krajských kolách spoznala celkových víťazov na začiatku januára. Žiaci súťažili vo všetkých cudzích jazykoch a výhradne online. Kritériom hodnotenia bola usilovnosť žiakov v učení sa novej slovnej zásoby. Piataci zo Skalice boli najmladšími účastníkmi celoslovenského kola a porazili starších žiakov aj gymnazistov z ostatných krajov. Vo finále každý z nich denne zodpovedal približne 600 testových otázok a učeniu jazyka sa venovali aj 4 hodiny denne. Žiakom prišiel k víťazstvu dnes osobne zablahoželať predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič a primátorka mesta Skalica Ing. Anna Mierna.

Súťaž Jesenný WocaBee šampionát sa na slovenských školách uskutočnila po prvýkrát. Celkovo sa do nej zapojilo takmer 8000 žiakov z 552 tried z celého Slovenska. Šampionát sa uskutočnil výhradne online, vo webovej aplikácii WocaBee, ktorá už druhý školský rok pomáha žiakom a učiteľom s učením cudzích jazykov na školách.

Aplikácia funguje jednoducho – učiteľ priebežne zadáva do aplikácie balíky slovíčok a fráz, ktoré sa majú žiaci naučiť a doma precvičovať. Za precvičovanie slovíčok získavajú body, tzv. WocaPoints – čím viac precvičujú, tým viac bodov získajú. V súťaži tak víťazili triedy, ktoré v jednotlivých kolách súťaže získali najvyšší priemerný počet WocaPoints na žiaka. Žiaci 5.A. na ZŠ Mallého 2 v Skalici pod vedením svojho učiteľa RNDr. Jozefa Kollára dosiahli vo finále denný priemer až 1270 bodov. To pre každého žiaka znamenalo približne 600 precvičení slovnej zásoby denne. Ako hovorí najusilovnejší žiak z triedy Jakub Marko, kvôli súťaži sa učeniu cudzieho jazyka venoval denne 3 až 4 hodiny mimo bežného vyučovania. Jakubko aj so spolužiakmi však jednohlasne tvrdia, že učenie v aplikácii nie je povinnosť, ale zábava.

Riaditeľ ZŠ Mallého v Skalici Mgr. Peter Martinovský hovorí: „Nesmierne ma teší, že naši žiaci nie sú „len“ šikovní a zdatní športovci, ale vynikajú aj v ostatných predmetoch, ktoré sú pre ich budúcnosť dôležité. Sme veľmi radi, že naši učitelia iniciatívne prinášajú do procesu výučby moderné učebné metódy a efektívne pomôcky. Víťazstvo v celoslovenskej súťaži Jesenný WocaBee šampionát a ocenenie zo strany samosprávneho kraja aj vedenia mesta je pre celú školu obrovským povzbudením do ďalšej spoločnej práce.“

Autorom aplikácie WocaBee, ktorá sa na školách na celom Slovensku aj v zahraničí používa už druhý školský rok, je mladý slovenský programátor Michal Ošvát. Aplikáciu vyvinul v spolupráci s pedagógmi a hneď po jej uvedení si získala priazeň žiakov aj samotných učiteľov. „Za prvý školský rok WocaBee vyskúšali už desaťtisíce žiakov zo Slovenska aj z ďalších krajín a aplikácia od nich získala hodnotenie 5 z 5-tich hviezdičiek. Učitelia nám spontánne píšu, že aplikácia spôsobila na školách  absolútny boom, že žiaci medzi sebou súťažia v precvičovaní slovíčok „ako o život“ a zlepšujú si známky. Teším sa, že snaha o víťazstvo v šampionáte bola pre všetkých veľkou motiváciou. Víťazmi v súťaži sú však všetci usilovní žiaci, ktorí sa vďaka aplikácii zlepšili v cudzom jazyku.“

WocaBee je webová aplikácia na učenie cudzích slovíčok, ktorá je dostupná online na www.wocabee.app. Učiteľ priebežne pridáva do aplikácie balíky slovíčok, ktoré sa majú žiaci naučiť. Zadávanie je vďaka funkcii inteligentnej predikcie veľmi rýchle a pohodlné, a vytvorený balík môže byť použitý pre inú triedu, prípadne na ďalší školský rok. Žiaci si slovíčka precvičia na domácu úlohu v stanovenom termíne. Na precvičovanie je použitých 5 rôznych metód a aplikácia sa každému individuálne prispôsobuje podľa toho, v ktorých slovíčkach robí žiak chyby – využíva tzv. umelú inteligenciu. WocaBee umožňuje aj spustiť písomky, ktoré sú ihneď automaticky vyhodnotené. WocaBee sa na slovenských školách používa už druhý školský rok. Doteraz aplikáciu vyskúšalo už takmer 30 000 žiakov a 1300 učiteľov na Slovensku aj v zahraničí, ktorí jej v hodnotení pridelili 5 z 5-tich hviezdičiek. Jej autorom je mladý slovenský programátor Michal Ošvát, ktorý aplikáciu vyvíjal priamo v spolupráci s pedagógmi na školách.


.
Toto je čítané

Cez víkend bude opäť uzatvorený tunel Sitina

Bratislavská polícia pripomína vodičom dopravné obmedzenia v tuneli Sitina, ktorý bude počas…

BM: Ustekana sobota