Stavebný ruch pod balkónmi bytovky na Bernolákovej ulici utíchol. Jeho výsledkom je rekonštrukcia miestnej komunikácie v úseku od Hviezdoslavovej ulice po Mierové námestie, vďaka ktorej sa sprehľadnilo a zlegalizovalo doterajšie pozdĺžne parkovanie. Po úprave šírky chodníka a vozovky je cesta lepšie prejazdná než v minulosti.

Rekonštrukcia priniesla aj nové bezbariérové nájazdy na chodník a miesto na zeleň, ktorá sa bude vysádzať na jar. Všetkým obyvateľom tejto lokality ďakujeme za trpezlivosť. O ich pochopenie prosíme aj naďalej, pretože v lokalite sa začala výstavba polyfunkčnej budovy Severín, na ktorú nadviaže mestská podzemná garáž a nové pešie námestie.

-lp-/-lw-


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024