Vo štvrtok (12.12.2019) o 18:00 hodine oficiálne otvorili dospelé oddelenie knižnice s obnoveným interiérom v malackej knižnici.

Pozvanými hosťami  boli Denisa Fulmeková, Zuzana Šeršeňová, Viktor Suchý a naši používatelia a čitatelia knižnice. Od roku 2006 knižnici patrí celé prízemie budovy MCK kde je vytvorené samostatné oddelenie pre dospelých, samostatné oddelenie pre deti a mládež, počítačový kútik pre verejnosť a oddelenie regionálnej literatúry – Záhorácky kút a Ľudova čitáreň. V roku 2006 bolo celkovo vynovené interiérom – regálmi detské oddelenie a dospelé oddelenie bolo zriadené regálmi  ešte z predchádzajúceho nábytkového vybavenia knižnice.

Zhruba po 9 rokoch sme začali uvažovať, akým spôsobom by sme mohli obnoviť aj túto časť knižnice. V roku 2016 sme zažiadali o finančný príspevok z Fondu na podporu umenia a získali sme prostriedky na zakúpenie 32 regálov.

V roku 2017 sme touto cestou získali 20 regálov. A tento rok sme zrealizovali tretiu etapu a zakúpili sme 30 regálov a časopisecký regál do detského oddelenia.  Súčasne s umiestnením kníh do nových regálov sme vykonali reorganizáciu oddelenia pre dospelých – priestorovo sme oddelili beletriu od odbornej literatúry, čím sme zefektívnili väčšiu prehľadnosť  umiestnených titulov. V troch etapách od r. 2016 sme nakúpili dokopy 82 novučičkých, krásnych knižničných regálov. Náš počin pokrstili šampanské, čaj a nechýbalo aj niečo dobré pod zub.

Názov  projektu

  • Nákup nábytkového vybavenia – dôstojné miesto pre knihy I 2016
  • Nákup nábytkového vybavenia – dôstojné miesto pre knihy II 2017
  • Nákup nábytkového vybavenia – dôstojné miesto pre knihy III 2019

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia


.

Je ok, ak nie si ok BSK