Stupavský park už skrášľuje historický skvost, barokový most, ktorý prešiel komplexnou rekonštrukciou. Výslednú podobu už môžu naplno obdivovať nielen obyvatelia Stupavy, ale aj celého kraja.

Vo štvrtok (30.1.) ho do užívania oficiálne odovzdali predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, primátor mesta Stupava Peter Novisedlák, architekt projektu Martin Gajdoš a riaditeľ Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ Michal Petrovaj. Most spája Hlavnú ulicu s kaštieľom.

„Revitalizácia národných kultúrnych pamiatok v našom vlastníctve je jednou z priorít Programového vyhlásenia Bratislavského samosprávneho kraja. Verím, že sme prispeli k záchrane historického objektu, ako aj k zveľadeniu tohto priestoru a prostredia v meste Stupava. Zároveň tým spoluvytvárame pocit úcty k vlastnému kultúrnemu dedičstvu i k životnému prostrediu, a zároveň môžeme do regiónu prilákať viac návštevníkov všetkých vekových skupín. Našou ambíciou je celková revitalizácia tohto areálu okolo stupavského kaštieľa, aby mohol svojim návštevníkom slúžiť v ešte krajšej a kvalitnejšej podobe,“ zhodnotil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Most spája Hlavnú ulicu s kaštieľom, kde sídli župný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, je situovaný na historickom mieste. V minulosti tu stál hrad, ktorý bol v 17. storočí prestavaný na barokový kaštieľ a postupne vznikalo aj námestie svätej trojice s kostol sv. Štefana s Kalváriu, teda historické centrum Stupavy.

„My, Stupavčania, to vnímame ako jednu úžasnú a obrovskú vec. Je to najväčšia investícia do obnovy kultúrnej pamiatky za posledné desaťročia v Stupave. Kaštieľ a mostík sú symbolom nášho mesta a odkaz našich predkov súčasným generáciám. Nech toto dielo slúži všetkým Stupavčanom, nech toto dielo slúži klientom domova sociálnych služieb, jeho zamestnancom, návštevníkom, občanom nášho kraja, ale aj návštevníkom nášho,“ vyjadril sa primátor mesta Stupava Peter Novisedlák.

Rekonštrukcia nebola jednoduchá, nakoľko ide o národnú kultúrnu pamiatku. Preto sa študovali staré materiály, hľadal sa vhodný zhotoviteľ a každý krok sa konzultoval s Krajským pamiatkovým úradom. Celkové náklady predstavovali takmer milión eur.

„Tento mostík je síce malý, no museli sme ho rozobrať do posledného kúska a znovu poskladať. Bola to taká mala investigatíva, kde sme jednotlivé fragmenty hľadali po záhrade obrastené a snažili sa poskladať doslova puzzle. Veľkú úlohu zohrali aj samotní Stupavčania a aktívne občianske združenia, ktoré nám pomohli s dobovou fotodokumentáciou. Tá sa nenachádzala ani v archívoch. Takže je to také naše spoločné dielo. Na mostíku sme použili odvodňovacie prvky a systémy aké sú použité napríklad na Karlovom moste,“ priblížil práce na rekonštrukcii architekt projektu Martin Gajdoš.

Rekonštrukcia mostíka zaujala a inšpirovala aj odborníkov, lebo proces reštaurovania, najmä sošných prvkov ako aj celej konštrukcie mostíka, bol jedným z odborných príspevkov a diskusií na medzinárodnom seminári o reštaurovaní, ktorého 17. ročník sa konal v Skalici-Holíči.

„Barokový mostík je súčasťou kaštieľa ako aj parku z 18. storočia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a je spomienkou na niekdajšiu slávu kaštieľa spojenú s rodom Pállfyovcov a Károlyovcov. Preto je dôležitý nielen pre Stupavu, ale  aj pre celý kraj, pre celé Slovensko. Bude to jedna z  častí Stupavy, kde bude každý rád chodiť,“ uzavrel riaditeľ DSS a zariadenia pre seniorov Kaštieľ Michal Petrovaj.zah


.
Toto je čítané

Samozber jahôd sa na Záhorí začal skôr

Nadpriemerné teploty ako aj skorý začiatok jari urýchlil rast plodín. Výnimkou nie…

BM Salon EV