Obec Brodské vypísala výzvu na predkladanie ponúk na dodávateľa stavebných prác týkajúce sa zákazky „Komunikácia a inžinierske siete v obytnej zóne Brodské-Padielky“. informovala o tom starostka obce Anna Krídlová.

foto: Brodské.sk

V prvej etape výstavby ide o vybudovanie inžinierskych sietí okrem elektrických rozvodov. Druhá etapa sa bude týkať vybudovania komunikácie a chodníkov. “V súčasnosti je vypísané verejné obstarávanie a doba výstavby je predpokladaná na dobu desiatich mesiacov od podpisu zmluvy. Finančné krytie je plánované úverom,” uviedla starostka obce. Predpokladaná hodnota zákazky je 515.107,70 eura bez DPH. Lehotu na predkladanie ponúk obec vypísala do 6. marca.

Lokalita Padielky sa nachádza v juhovýchodnej časti obce Brodské, v blízkosti futbalového ihriska. Celková výmera zasiahnutého územia je 81.800 m2, z toho 16.852 m2 určených na predmetné siete, komunikácie a chodníky. “V lokalite sa predpokladá výstavba 75 rodinných domov, kde vlastná výstavba domov ide mimo pôsobnosť obce. Ide o individuálnu záležitosť, ktorá je termínovo závislá od vybudovania VN a NN elektrických rozvodov spoločnosťou Západoslovenská distribučná a od predaja pozemkov,” doplnila Krídlová.