Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

ilustračné foto 123rf.com

Ako vplývajú klimatické zmeny na alergie? Erik (Sobotište)   

Meniace sa životné prostredie a životný štýl prispieva k zmene života alergikov. Vo významnej miere k tomu prispieva tiež vývoj klimatických zmien, ktorý sa okrem iného poznačil predĺžením peľovej sezóny približne o necelé 2 týždne. Príčinou takýchto zmien je predlžovanie sezónnosti a dĺžka trvania alergických onemocnení, ako tiež zvyšovanie výskytu alergických ochorení, najmä u najmenších. S nárastom zmien klímy je preto možné v budúcej dobe predvídať ďalšie zhoršovanie tohto stavu z pohľadu negatívneho ovplyvňovania zdravotného stavu a pretrvávajúcich ťažkostí u ľudí trpiacich alergickými ochoreniami.

Vplyv klimatických zmien na onemocnenia, ktoré súvisia s imunitným systémov:

 • alergie a astma (teplejšie počasie je schopné zhoršiť alergické príznaky v dôsledku rozvoja vegetačného obdobia a znečistenie ovzdušia;
 • chrípky a prechladnutia – zmena klímy, či už z teplej na chladnú alebo naopak, je najvyhovujúcejším miestom pre rozširovanie viróz;
 • zápaly prínosových dutín – zníženie imunity nosovej sliznice pri kombinácii suchého a studeného ovzdušia;
 • pľúcne ochorenia – populácia s takýmito komplikáciami to máva najkritickejšie vo vlhkom a horúcom počasí;
 • choroby autoimunity – vlhké a chladnejšie počasie nevyhovuje hlavne populácii s reumatoidnou artritídou, Sjögrenovým syndrómom alebo lupusom.
Foto: Environmental Protection Agency

Návrh adaptačných opatrení na ochranu zdravia obyvateľstva:

 • rozšíriť sieť monitorovacích staníc na sledovanie biologických alergizujúcich častíc;
 • vytvoriť a trvale udržiavať systém včasného informovania a varovania verejnosti;
 • vytipovať zdravotnícke zariadenia a zvýšiť úroveň ich pripravenosti;
 •  v súčasných zdravotníckych zariadeniach zabezpečiť optimálnu mikroklímu;
 • zaviesť pravidelné sledovanie indikátorov vplyvu zmeny klímy na zdravie obyvateľstva;
 • posilniť existujúce odborné kapacity v rezorte zdravotníctva;
 • doplniť vzdelávanie lekárov a zvyšovať úroveň vedomostí zdravotníckeho personálu.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.

Lapková patrola