Odborník na starostlivosť o stromy, arborista Michal Zelenák, skontroloval zeleň vo viacerých lokalitách Malaciek. Stromy a stromoradia, ktoré vytypovala referentka mestského úradu pre správu zelene Jana Bačová aj na základe podnetov od obyvateľov, sú dlhodobo poškodené chorobami a neodbornými zásahmi z minulosti.

Arborista vybrané dreviny prezrel a zhodnotil ich stav. Niektoré z poškodených stromov sa nachádzajú v blízkosti frekventovaných ciest a chodníkov. Prioritou je bezpečnosť obyvateľov a zároveň zachovanie čo najväčšieho množstva zelene v našom meste.

 

Veľkomoravská ulica
V tejto lokalite stromy trvalo poškodzuje pozdĺžne parkovanie popri chodníku vo vnútrobloku. Vozidlá parkujú na nespevnenom teréne, čím sa odhaľujú korene stromov. Tie v dôsledku neustáleho tlaku nemôžu dýchať, a môže sa tak narušiť ich stabilita. Snahou mesta je zachovať stromy aj parkovacie miesta. Navrhuje sa rozšírenie a spevnenie chodníka a dobudovanie dlažby na šírku pozdĺžnych státí. Tri miesta, ktoré priamo ohrozujú jednotlivé stromy, nahradí kolmé parkovanie. Pri koreňoch poškodených stromov sa vymení a doplní zemina. Ochránia ich aj novovysadené kríky, ktoré budú pôsobiť ako bariéra. Zároveň sa stromy na tejto ulici budú ošetrovať.

 

Mierové námestie
Zdravotný rez dostanú aj stromy na Mierovom námestí. Konáre môžu pri nepriaznivom počasí ohroziť okoloidúcich ľudí. V tejto lokalite sa pravidelne sťažujú obyvatelia bytoviek, že im husté koruny stromov celodenne tienia do bytov. Pomôcť by malo presvetlenie  koruny, odstránenie suchých haluzí a ošetrenie drevín. Stromy rastúce popri chodníku smerom k sídlisku bude arborista odborne orezávať tak, aby bol chodník bezpečný. Problémom je najmä posledný strom v stromoradí, ktorý si bude vyžadovať radikálnejší zásah.

 

Vŕba pri Maline
Ešte v roku 2016, keď sa z nej nebezpečne odlomila veľká vetva, jej hrozil úplný výrub. Odborníci sa vtedy rozhodli strom s vyše trojmetrovým obvodom kmeňa zachovať, neobišiel ho však rez. Chorý strom ošetrili, odstránili duté a nahnité konáre, no na vŕbe zostali veľké rany. Počas posledných rokov strom nekontrolovane vyhnal množstvo nových výhonov, ktoré treba ostrihať a skorigovať. Vŕba nad zmrzlinovým stánkom tak v meste zostáva, bude si však vyžadovať častejšiu kontrolu.

 

Zámocký park
V parku sa nachádza viacero rizikových drevín v blízkosti lavičiek a chodníkov. Problémom sú najmä veľké duté stromy, ktoré síce vyzerajú stabilne, no v skutočnosti sa môžu ľahko zlomiť. Keďže Zámocký park je veľmi navštevovaným miestom. viacero stromov sa bude musieť z bezpečnostných dôvodov úplne vyrúbať alebo radikálne orezať. Choré stromy s dutinami odborne ošetria a borovica pri kaštieli dostane väzbu. Niektoré lavičky sa z bezpečnostných dôvodov premiestnia.

 

Štúrova
Obyvatelia sa sťažujú na množstvo lístia a napadané suché konáre pred ich domami. Zeleň v minulosti poškodil neodborný zásah, keď sa konáre odstránili bez ohľadu na budúci rast a vývoj stromov. Teraz koruny odborníci ošetria rezom a väzbou, aby sa predišlo padaniu halúzok, ktoré by mohli ohroziť okoloidúcich chodcov či stojace autá.

 

Dérerka
V parku pri novovznikajúcej telocvični na ZŠ Dérera stáli hromady stavebného materiálu.  Správkyňa zelene spolu s arboristom upozornila stavebníkov na možné narušenie kôry stromov, o ktoré sa materiál opieral, a ohrozoval tak aj koreňový systém. Stavebníci dostali od mesta písomné podmienky o ochrane drevín a stromov pri stavebných prácach. Ak ich nedodržia, hrozí im sankcia. Dreviny v tesnej blízkosti stavby bude počas stavebných prác chrániť bariéra.

 

Naplánované arboristické práce budú vykonávané postupne, v závislosti od počasia. O zeleň v Malackách sa bude arborista starať pravidelne. Cieľom je zabezpečiť a ošetriť rizikové stromy tak,  aby sa v meste udržali čo najdlhšie. „Každý strom je dôležitý,“ zdôrazňujú odborníci.  Stromy, ktoré sa nepodarí zachrániť, nahradia nové.

 

L. Wernerová


.

Osobnosti kraja BSK