Pre Záhorácky klub podnikateľov bol rok 2019 významným a prelomovým. Podnikatelia z oblasti celého Záhoria nás začali vyhľadávať a postupne kontaktovať. Zaznamenali sme výrazný záujem nových podnikateľov aj tých, ktorí už sú členmi klubu a majú záujem sa zúčastňovať pravidelných biznis raňajok.

Klub začiatkom roka prešiel výraznou zmenou. Rozšírili sme koncept biznis raňajok a vytvorili tak ich nový vynikajúci formát, ktorý stále zlepšujeme na základe spätnej väzby od zúčastnených podnikateľov.

Nielen na  Záhorí, ale na celom Slovensku  sme vytvorili nový koncept, ktorý ponúka, okrem možnosti vzájomného spoznávania sa podnikateľov v regióne, možnosť osobného rastu a vzdelávania sa v rôznych oblastiach.

Začiatkom roka sme vytvorili novú webovú stránku klubu, na ktorej sme vypísali termíny aktivít klubu na celý rok 2020.

Vďaka tomu si môžu podnikatelia vopred rezervovať miesto na konkrétnych biznis raňajkách a získať tak informácie o daných témach z prednášok, ktoré sú vždy z inej oblasti. Pre Záhorácky klub je veľkou poctou, že tieto prednášky sa stali pre každého podnikateľa veľkým prínosom v jeho podnikaní.

Koncom roka 2019 sme tiež pripravili a spustili vzdelávací projekt „I‘mO“ pre materské škôlky v okresoch Skalica a Senica. Prostredníctvom tohto projetku získajú deti návyky pre samostatné a efektívne učenie sa.

Aká cesta nás čaká v roku 2020

Veľkú pozornosť chceme upriamiť práve na osobnostný rast podnikateľov, ktorí sú alebo postupne budú postupne našimi členmi.

Pre podnikateľov sme vytvorili ďalší projekt s názvom „Vzdelávacie dni“. Máme pripravený tím profesionálnych lektorov v oblastiach: ekonomika a financie, marketing, obchod a obchodné vzťahy,  ekológia, zákaznícka zóna, oblasť inovácií, zdravie a zdravý životný štýl, GDPR aj právne služby.

Cieľom Záhorackého klubu je stať sa prestížnym klubom, ktorý pomôže podnikateľom získavať vedomosti a užitočné informácie, ktoré ich budú viesť k vytvoreniu kvalitnejšieho podnikateľského prostredia.

Pozývame vás na biznis raňajky, dňa 28. apríla 2020 v priestoroch veľkej sály Jozefa II. v Holíči. Registrácia TU.

Príďte si spolu s nami pochutnať na vynikajúcich raňajkách v spoločnosti podnikateľov zo Záhoria.

Tešíme sa na Vás!

Ďalej: Registrovať sa na biznis raňajky 17.03. 2020


.

Lapková patrola