Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici sa uskutoční 6. marca vernisáž fotografií z jubilejného 60. ročníka Náhlikovej Senice 2020. Informoval o tom Tomáš Jurovatý zo ZOS.

Regionálnu výstavu neprofesionálnej fotografickej tvorby z okresov Senica a Skalica pripravilo ZOS, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude aj vyhodnotenie súťaže a ocenenie autorov najlepších fotografií.

“Náhlikova Senica 2020 je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR,” doplnil Jurovatý.

Výstava bude sprístupnená verejnosti do 31. marca vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 h.


.
Toto je čítané

Malacky získali dotáciu 1,6 milióna eur na obnovu vnútroblokov Záhorácka

Mesto okrem dokončených cyklotrás a nového námestia v centre pokračuje v ďalších projektoch. Komplexnou rekonštrukciou…

20 rokov