Spoločnosť Volkswagen Slovakia pristupuje k situácii v súvislosti so šírením koronavírusu od začiatku s plnou vážnosťou. Už niekoľko týždňov postupne prijíma mnohé preventívne opatrenia, ktoré konzultuje aj so štátnymi orgánmi. Dnes sa rozhodla zareagovať najzodpovednejšie, ako je v tejto situácii možné. Pripravuje sa v úzkej koordinácii s koncernom na prerušenie výroby do odvolania.

Rozhodnutie sa týka všetkých troch závodov spoločnosti – v Bratislave, Martine a Stupave. „Dúfali sme, že doposiaľ zavedené zásadné opatrenia všetkých európskych vlád povedú k zmierneniu následkov rozšíreného koronavírusu a že už v priebehu tohto víkendu príde vzhľadom na okolnosti k primeranému upokojeniu situácie. To sa, žiaľ, nestalo. Požiadať koncern o prerušenie výroby považujeme za aktuálnych okolností za najzodpovednejšie riešenie. Prosíme všetkých zamestnancov, aby k situácii pristupovali s rozvahou a rešpektovali pokyny spoločnosti,“ uviedol Dr. Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia. V priebehu zajtrajška má byť známe, ako budú jednotlivé závody – v prvom rade európske – postupovať, a to s prihliadnutím na individuálnu situáciu v konkrétnej krajine.

Vzhľadom na medializované informácie je potrebné zdôrazniť, že spoločnosť bude v pondelok v prevádzke, nakoľko je to nevyhnutné pre správne odstavenie technológií a ukončenie logistických procesov, a to aj s ohľadom na aktuálne objednávky zákazníkov nachádzajúce sa už vo výrobe. Zdôrazňujeme, že príprava na zastavenie výroby je slobodným rozhodnutím spoločnosti a mrzí nás, že sa v týchto náročných časoch nájdu osoby a inštitúcie, ktoré túto situáciu využívajú vo svoj osobný, respektíve politický prospech.

Volkswagen Slovakia doteraz nasadil všetky dostupné a odporúčané opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu. Zároveň je v pravidelnom kontakte s Úradom verejného zdravotníctva a riadi sa odporúčaniami štátnych orgánov. O preventívnych opatreniach boli informovaní všetci zamestnanci a dodávateľské firmy pôsobiace v areáli závodu, rovnako aj zástupcovia médií.


.

BM: Festival Záhrad