Riadne zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktoré bolo naplánované na stredu 18. marca, sa neuskutoční. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.

“Svoju neúčasť totiž ospravedlnila už viac ako polovica zo 40 poslancov zastupiteľstva, ktoré by tak nebolo uznášaniaschopné,” informoval predseda kraja Jozef Viskupič. Podľa zákona o samospráve je zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, predseda do 14 dní určí termín konania nového zasadnutia zastupiteľstva.

Už skôr s odkazom na verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR zrušil zasadnutie zastupiteľstva, ktoré bolo plánované na 23. marca, Trenčiansky samosprávny kraj.


.

3D filamenty 2023