Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Zdroj: Getty images

→ Aké dôsledky na životné prostredie bude mať súčasná pandémia koronavírusu?Milan (Kopčany)

Na úvod by som začal myšlienkou, že zvyknem vravieť ako ekonomické témy prevažujú témy ekológie a že do ekonomiky sa vkladá viacej finančných prostriedkov než do životného prostredia. Táto situácia sa našťastie postupne mení a čoraz si my všetci uvedomujeme, že súčasný stav ekológie je  menej a menej udržateľný. Zavedené opatrenia, ktoré boli pre ekonomiku dobré, nemuseli byť dobré aj pre životné prostredie. Súčasná pandémia koronavírusu nám však ponúka úplne iný pohľad na život. To čo aktuálne nie je absolutne prijateľné pre ekonomiku, naopak veľmi dobre vplýva na prírodu ako celok. Rád by som preto poukázal na najvýraznejšie pozitívne dôsledky vo Svete, ale aj na Slovensku:

  • jednotlivé mestá a regióny zaznamenali v dôsledku opatrení voči šíreniu nového koronavírusu zníženú úroveň znečisťujúcich plynov, ktoré súvisia s globálnym otepľovaním;
  • predpokladá sa, že v niektorých krajinách klesne využívanie energií o niekoľko percent. To zrejme bude tento rok viesť k poklesu emisií uhlíka. Jednotlivé štáty už teraz hlásia zníženie hodnoty oxidu dusičitého, čo pripisujú obmedzeniam v priemysle a doprave;
  • keďže naša krajina pristúpila k pandémii koronavírusu zodpovedne, viaceré podniky obmedzili alebo zastavili svoju výrobu. Priemysel tak nebeží naplno, čo prispieva ku zlepšeniu ovzdušia;
  • Je očividné, že letecká doprava je výrazným znečisťovateľom. Keďže ale populácia nelieta, viaceré letiská, ako aj to naše bratislavské, sú uzavreté, lety sa rušia. Aktuálne obmedzenie leteckej dopravy tak výrazne znižuje emisie aj tohto významného skleníkového plynu;
  • Odchytávanie divokých zvierat a pytliactvo je neustále kameňom úrazu. Hlavným cieľom je túžba po peniazoch Keďže koronavírus je zoonóza, predpokladá sa, že jeho celosvetová pandémia zasiahne aj túto oblasť čierneho obchodu a populácia bude prejavovať nižší záujem o divoké zvieratá, ktoré môžu byť pôvodcami najrôznejších ochorení.

Súčasná pandémia koronavírusu má teda v tomto ohľade pozitívne dôsledky na životné prostredie našej planéty. Niektoré štúdie však upozorňujú, že efekt môže byť krátkodobý a po skončení pandémie sa môže zvrátiť.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.

Osobnosti kraja BSK