Kapacita malackej materskej školy sa čoskoro rozšíri. V areáli Základnej školy na Záhoráckej ulici k už existujúcej jednej škôlkarskej triede už vyrastá ďalšia trieda pre 20 detí.

Vzniká na mieste starých tmavých šatní, ktoré slúžili žiakom základnej školy. Tí však už majú nové moderné skrinky na oblečenie a prezuvky pri svojich triedach a na chodbách.

Na výstavbu novej triedy získalo mesto 127 300 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý je súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu. Okrem výstavby novej triedy bude zrekonštruovaný aj vnútroblok školy, ktorý slúži škôlkarom ako ihrisko.  Predpokladá sa, že nová trieda by mohla prijať deti od septembra tohto roka.

So začiatkom stavebných prác na Záhoráckej sa počítalo v najbližších týždňoch, avšak aktuálna situácia, keď sú školy zatvorené, umožnila stavebnej firme začať o niečo skôr bez toho, že by obmedzovala vyučovanie. Naopak, opatrenia proti šíreniu koronavírusu komplikujú postup iných stavieb v meste. Ide o telocvičňu na Dérerke a kanalizáciu na Jozefa Kubinu.  Očakáva sa spomalenie, ba možno aj dočasné zastavenie prác kvôli meškajúcim dodávkam stavebných materiálov z veľkoskladov.

Ľubica Pilzová, foto: S. Osuský


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024