Bratislavský samosprávny kraj aj tento rok ocenil pedagogických pracovníkov svojich stredných škôl pri príležitosti Dňa učiteľov pripadajúci na 28. marec. Za svoju prácu, úsilie, nasadenie, tak v škole, ako aj mimo nej, získalo uznanie 20 učiteľov. Tí od župy dostanú v marcovej výplate odmenu vo výške 350 eur, vecnú cenu a diplom.

„Na župe pracuje vyše 2400 učiteľov. Každý z nich je výnimočný svojou osobnosťou, či prístupom. Toto povolanie nie je jednoduché, práve naopak. Preto si vážime každého jedného, ktorého máme a aj tých, ktorí do školstva prídu. Učitelia dnes stoja pred novou výzvou vzdelávania, aby študentov pripravili do ďalších ročníkov, na prijímačky, či maturitu. A klobúk dolu, pustili sa do toho s veľkým nasadením. Učia cez skype, robia spoločné videohodiny, jednoducho využívajú, čo môžu. Vážim si to a ďakujem. Verím, že finančná odmena, síce len pre dvadsiatich ocenených, pomôže a bude povzbudením do ďalšej práce, ako aj motiváciou pre iných učiteľov,“ vyzdvihol prácu učiteľov Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Nominácie na ocenenie pedagógov posielali samotné školy. Celkovo ich pre rok 2020 prišlo 56. Z nich potom top dvadsiatku vybrala výberová päťčlenná komisia, ktorej predsedom bol Juraj Jánošík (predseda komisie školstva, športu a mládeže Z BSK) a členmi Branislav Gröhling (poradca predsedu BSK), Ivan Haverlík (predseda Územnej školskej rady), Martin Zaťovič, István Pomichal (župní poslanci).

Komisia pri výbere zohľadňovala prácu učiteľov v škole aj ich mimovyučovacie aktivity, úspechy, projekty, nápady, ktorými sa prezentovali v škole, zapájanie študentov do rôznych aktivít rozvíjajúcich ich tvorivosť, vedomosti.

„Mrzí ma, že každoročné slávnostné oceňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri príležitosti Dňa učiteľov sa v súčasnej zložitej situácii nemôže uskutočniť. Vecnú cenu – sklenú knihu a aj diplom odovzdáme oceneným pedagógom dodatočne,“ dodal bratislavský župan Juraj Droba.

Medzi dvadsiatkou oceneními bol aj Kúťan Lukáš Šefčovič z Gymnázia 1. mája v Malackách.


.

Lapková patrola