Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil v pondelok tri verejné súťaže na poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v celkovej hodnote 177.900.000 eur. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie kraj pripravil pre tri regióny – dunajskostredský, trnavský a Záhorie.

Najväčší objem financií sa predpokladá pre región Trnava, ktorý podľa opisu zákazky zahŕňa okresy Trnava, Senica, Piešťany a Hlohovec. Odhadovaná hodnota zákazky je v sume 109.500.000 eur. Úspešný uchádzač podľa zmluvy poskytne 10.862.000 tarifných kilometrov za kalendárny rok s minimálne 205 autobusmi.

Verejná súťaž pre región Dunajská Streda je v odhadovanej sume 56.200.000 eur a pozostáva z okresov Galanta a Dunajská Streda. Úspešný uchádzač podľa zmluvy poskytne 6.685.000 tarifných kilometrov za kalendárny rok s minimálne 135 autobusmi. Maximálny ročný rozsah tarifných kilometrov je 7.360.000 a minimálny 6.016.500.

Tretím regiónom, pre ktorý TTSK vyhlásil verejnú súťaž, je Záhorie, ktorý pozostáva iba z okresu Skalica. Odhadovaná suma zákazky je 12.200.000 eur. Úspešný uchádzač podľa zmluvy poskytne 1.445.000 tarifných kilometrov za kalendárny rok s minimálne 28 autobusmi. Maximálny ročný počet tarifných kilometrov je 1.600.000 a minimálny 1.300.500.

Záujemcovia môžu svoje ponuky vo všetkých troch prípadoch predkladať do 29. apríla. Úspešní uchádzači sa podľa zmluvy zaviažu poskytovať službu na štyri roky. V zmluve je zakotvená klauzula, ktorá umožňuje predĺženie o ďalšie dva roky.


.
Toto je čítané

Práce na rozšírení kanalizácie vo Veľkých Levároch sú vo finále

Rozšírenie kanalizačnej siete vo Veľkých Levároch v okrese Malacky finišuje. “Aktuálne sa…

20 rokov