Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil tzv. Zelenú linku, ktorá bude slúžiť ako linka psychologickej podpory.

Bude k dispozícii pre ľudí, ktorí sú v prvom kontakte s novým koronavírusom, pre ľudí v karanténe a ich rodinných príslušníkov a najohrozenejšie skupiny, ako aj rodičov školopovinných detí.

Linka má slúžiť predovšetkým pre tri cieľové skupiny. “Prvou skupinou sú pracovníci v prvom kontakte s novým koronavírusom, ako je zdravotnícky personál, hasiči a podobne. Druhou sú ľudia, ktorí sú v karanténe, sú pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, osamelé osoby, treťou skupinou sú rodičia a školopovinné deti,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

“Vedecké štúdie dlhodobo dokazujú, že sociálna izolácia niekoľkonásobne zvyšuje riziká pri dlhodobo a chronicky chorých ľuďoch. Títo ľudia potrebujú s niekým komunikovať. Môže ísť o závažné problémy, ale aj o triviálne záležitosti, keď má matka doma tri deti a nezvláda ich,” doplnila profesorka sociálnej práce Jana Levická.

Celkovo sa do projektu zapojí približne 50 psychológov a denne ich bude na linke k dispozícii šesť. Linka je spoplatnená ako hovor na pevnú linku a jej telefónne číslo je 033 22 11 220.


.

Je ok, ak nie si ok BSK