Mesto Skalica obmedzilo obstarávania tovarov, prác a služieb okrem obstarania investícií podporených z grantov Európskej únie. Informovala o tom Alena Javorská zo sekretariátu primátorky.

Foto: Facebook Anna Mierna

Netýka sa to investícií do havarijných stavov nehnuteľností a zariadení pre mestský úrad (MsÚ), ako aj pre všetky rozpočtové organizácie zriadené mestom.

Zároveň boli zmrazené dotácie tretiemu sektoru a poskytovanie odmien. “Pripravujeme úpravu rozpočtu, prehodnocujeme všetky projekty, či je ešte možné v nich pokračovať, a optimalizujeme prácu MsÚ. Do konca júna sa v meste nebudú organizovať žiadne spoločenské podujatia, čo predstavuje ďalšie výpadky príjmov,” uviedla primátorka mesta Anna Mierna.

Podľa údajov, ktoré poskytlo mesto, aktuálna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 bude mať negatívne dosahy na ekonomiku mesta. “Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť mesto Skalica musí počítať s výpadkom v rozpätí od 400.000 eur až do dvoch miliónov eur,” informovala Javorská.


.
Toto je čítané

Speváčka LARA MORR vydala novú pieseň S Tebou

S hudobnou novinkou v tomto roku prichádza charizmatická speváčka pochádzajúca z Gbiel,…

BM: Ustekana sobota