Centrum pre deti a rodiny Adam s resocializačným programom pre plnoleté fyzické osoby so sídlom v Gbeloch – Adamove sa už viac ako 20 rokov snaží o prinavrátenie drogovo alebo inak závislých osôb do bežného života. Okrem rôznych aktivít, ktorým sa v rámci resocializačného programu venujú sa rozhodli  v spolupráci s dobrovoľníkmi z obce Kúty aktívne pomôcť dobrej a užitočnej veci.

Pandémia koronavírusu  začína byť aj u nás  pomerne vážny problém v takmer každom aspekte života a bezprostredne sa dotýka každého z nás. Slovensko koronavírus dlho obchádzal, no nakoniec prišiel aj k nám a zastihol nás prekvapených a pomerne nepripravených. Každý deň pribúda množstvo informácií o nových prípadoch nákazy, ale na druhej strane aj o možnostiach ako sa aj my, vlastným pričinením môžeme chrániť, alebo šírenie vírusu aspoň obmedziť. Jednou z najohrozenejších a najzraniteľnejších skupín obyvateľstva sú naši seniori.

Práve pre túto skupinu sa riaditeľ centra PhDr. Roman Božik, Ph.D. spoločne so zamestnancami a s osobami zaradenými do resocializačného programu rozhodol nadviazať spoluprácu s dobrovoľníčkami Kúcanské potvorky z obce Kúty a podieľať sa na výrobe a rozdistribuovaní  ochranných rúšok seniorom z obce Kúty, ale aj do rôznych miest po celom Slovensku. Túto úlohu si pod patronát vzala špeciálna pedagogička centra pani PaedDr. Jana Džoganová, MBA, MSc. ktorá zo strany centra koordinuje jednotlivé činnosti v rámci spolupráce. Okrem seniorov v Kútoch poputujú rúška aj k seniorom do zariadenia Golden Age v Liptovskom Mikuláši a prostredníctvom dobrovoľných hasičov, ktorí zabezpečili odvoz, budú tieto rúška pomáhať aj v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave. Taktiež nemocnica v Skalici už disponuje rúškami ušitými na základe tejto prínosnej spolupráce.

Solidarita a spolupatričnosť je to, čo nás musí spájať v týchto neľahkých časoch. Teraz sa ukazuje náš charakter, miera empatie a porozumenia. Absolventi resocializačného programu v CDR Adam sú vedení k úcte, pokore, ale predovšetkým k pro- aktívnemu prístupu k situáciám ktoré život prináša. V rámci možností a v duchu hodnôt ktoré sú im vštepované sa snažia pomáhať, byť užitoční a nezištne priniesť protihodnotu za šancu ktorú od spoločnosti dostali.

Natália Božiková


.

Lapková patrola