Od zajtra (8.4.) platia počas veľkonočných sviatkov opatrenia z uznesenia vlády, obmedzujúce pohyb osôb s výnimkami.

Ilustračné foto 123rf.com

Prvou minútou 8. apríla do polnoci 13. apríla bude polícia kontrolovať zákaz pohybu na hraniciach okresov. Výnimkou bude ak pôjdete:

  • do práce a z nej alebo v súvislosti s podnikaním, či inou obdobnou činnosťou,
  • do zdravotníckeho zariadenia kvôli neodkladnému vyšetreniu, prípadne tam sprevádzate blízku osobou alebo príbuzného,
  • na pohreb blízkej osoby.

 Ostatní sa budú môcť pohybovať len v rámci okresu, pokiaľ pôjdete:

  • na nákup alebo zabezpečiť starostlivosť o deti, venčiť, tankovať, pomôcť susedovi alebo obstarať nevyhnutné základné životné potreby pre iného a späť,
  • poskytnúť starostlivosť blízkej osobe alebo príbuznému, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
  • do prírody.

Každý, kto bude kontrolovaný, bude musieť dôvod výnimky hodnoverným spôsobom preukázať (napríklad potvrdením od zamestnávateľa, živnostenským listom, iným potvrdením, ktoré je hodnoverné a podobne) a polícia bude každý prípad overovať. Každý bude preto musieť preukázať svoju totožnosť a uviesť telefónne číslo, cieľ cesty a jej účel. Kto nebude rešpektovať obmedzenie pohybu, toho policajt vráti naspäť. Inak, mu bude uložená sankcia.


.

BM: Ustekana sobota